Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny utredning: Dagens kulturhus er helt utdatert

n_11_1.jpg 

Rådmannens utredning om nytt kulturhus ser i liten grad på kulturhusets samfunnsmessige betydning. Utredninga handler om tomtepris og pris for parkering. Dermed gir svaret seg selv: Påbygg ved kinoen på kommunens egen tomt på Bårdshaug blir billigst. Men det går klart fram av rådmannens arbeid at regionsentret Orkdal sitter med et fullstendig avleggs og utdatert ”kulturhus”.
Bildet viser Orkanger Vels visjon for nytt kulturhus i ST-kvartalet.

Punkt for punkt sammenligner utredninga kinosalen i Orkdal med andre regionale kulturhus. Orkdal kommer skandaløst dårlig ut. Og det vil trolig de fleste som har vært innom et moderne kulturhus skjønne av seg selv.
Her er rådmannens vurdering av Orkdal ”kulturhus”.

Hovedscenen med nødvendige tilleggsareal:
* Scenerom som akkurat fyller Riksteatrets B-krav.
* Underdimensjonerte og utdaterte scenetekniske løsninger.
* Ingen lagerkapasitet. Alt må løftes manuelt opp på scenen.
* Dårlige garderober.
* Ikke vrimlearealer. Garderober må brukes til ”alt”.
* Trang og underdimensjonert foajé.

Øvrige aktivitets- og publikumsareal:
* Ikke galleri eller utstillingslokale.
* Ikke pub, kafé eller annet serveringssted.
* Ikke biscene eller konsertlokale for alternative arrangementer.
* Ikke salg av kioskprodukter.
* Billettsalg fra hjemmesnekret bod.

Lokaler for offentlig og allmenn bruk:
* Kommunestyresalen leies som konferanselokale.
* Ikke bibliotek i kulturhuset.
* Ikke undervisningslokaler for kulturskole mv i kulturhuset.
* Ikke lokaler for ungdomsklubb.
* Ikke lydstudio til undervisning eller kommersiell bruk.
* Ingen lokaler tilrettelagt for dans i hele Orkdal.

Orkdal kulturhus mangler alt bortsett fra moderne kinoutstyr.

Kommunestyret har bestilt en utredning som er for omfattende til at kulturetaten kan gi detaljerte svar uten å leie inn konsulenter, ifølge enhetsleder Kai Roger Magnetun. Magnetun har valgt å anslå tomtepriser og pris for parkering for tre alternativer:
* Utbygging av dagens bygg på Bårdshaug.
* Nytt hus på Sæther/Rømme.
* Nytt hus i ST-kvartalet.

Konklusjonen er selvsagt at oppkjøp av tomter er dyrere enn å bygge på egen tomt. Derfor er Bårdshaug ”best”.

Men utredninga tar ikke opp det som har vært sentralt i Orkdal 2040-debatten: Kulturhusets potensial for å skape ringvirkninger i handelsgata – og dermed utvikle en bykjerne i tråd med politikernes erklærte visjon. En levende bykjerne vil i neste omgang gjøre Orkdal bedre rustet til å få hjem ungdom etter endt utdanning og rekruttere arbeidskraft til lokalt næringsliv.

Et levende sentrum med et allsidig kulturhus vil i neste omgang virke stimulerende på kulturlivet. Denne vekselvirkning drøftes heller ikke i utredninga.

Det er med andre ord litt mer komplisert å beregne hva som er "best" enn å anslå pris på tomt og p-plasser.

Utredninga berører ikke med ett ord muligheten for sambruk med skolene ved bygging i ST-kvartalet. Den drøfter heller ikke nærheten til Idrettsparken og Orklahallen. Derimot forutsetter den at kommunen må kjøpe ST-bygget, noe som ikke er en forutsetning.

Som et av hovedmålene i kommuneplanen har Orkdal kommunestyre vedtatt å "utvide næringsbegrepet slik at kultur som næring får en sterkere plass i vår kommune." Det nevnes ikke.

Utredninga ser utelukkende på driftsøkonomi, og ikke på langsiktig samfunnsøkonomi knyttet til satsing på et kulturhus. Den forutsetter at frivillige må betale en form for markedspris for bruk av huset, og varsler at et nybygg vil bli minst ti ganger så dyrt å leie som dagens kinosal.

Men leiepris er et politisk valg. Dessuten foreligger det ingen kalkyle på hva utbygging av et gammelt bygg vil koste sammenlignet med et nybygg.

Det kommunalt oppnevnte Visjonsutvalget ledet av varaordfører Oddbjørn Bang understreker de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å knytte kultur, skole og næringsliv tettere sammen. Dette er ikke drøftet i utredninga.

Det er heller ikke det erklærte målet i Orkdal 2040 om å utvikle en kompakt og levende bykjerne.

Hele utredninga kan du studere her.

Hans Kringstad

26042009307_2.jpg


 

Publisert 15.09.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ka farsken? 26.09.2010 19:34
Ka e det dær? Urdu? De e nå som heite Kvalitetssekring.

tqnlwr 25.09.2010 15:18
mzGhru tvmxxallvgti, [url=http://gzxzajrigiao.com/]gzxzajrigiao[/url], [link=http://flhhftgfyoug.com/]flhhftgfyoug[/link], http://nehouihewdxv.com/

Ikke trist! 20.09.2010 08:18
Politikere er mennesker valgt av oss til å gjøre sakene på sin egen måte - på vegne av oss. I stedet for å klage på politikerne, må man ta grep for å skaffe seg nye, dersom man er misfornøyd med resultatet. Men trist? Nei! Senest lørdag ettermiddag bekreftet Bang (flertallets regnemaskin) i en hyggelig samtale midt inne i Amfi at den borgerlige flertallsgruppen mener alvor denne gang. Man HAR allerede satt av penger for å finansiere nytt Kulturhus - det er det vi kaller sparing når vi gjøør det selv. Det er satt av flere millioner allerede, SVJH 1 million pr år hittil, og fra neste år 2,5 millioner pr år, det betyr at vi er raskt på vei mot 10 millioner nå, og det før første spadestikk. Regnet på fingrene har vi allerede finansiert 5 - 10%. Dette er et kraftfullt signal på at et samlet kommunestyre går inn for dette prosjektet og at det vil bli gjennomført. At man er uenige om plassering registrerer jeg, og min kommentar til det er for det første, i politikken er det sjelden slik at man får fullt gjennomslag for sine ideer, spesielt når man står utenfor. For det andre, er det ikke sikkert at effekten av et kulturhus i ST-kvartalet vil bli så voldsom som vi håper. Dette er en påstand, i beste fall en litt for optimistisk drøm, i verste fall bare enda et slag i luften for Orkanger-patriotene. Bang tviler på denne virkningen og heller til at det vil bli hipp som happ for kommunen som helhet om huset ligger på Bårdshaug eller i Orkdalsveien. Det er etter min mening en vurdering han må få stå for, han er i allefall i stand til å forsvare den.... Dessuten har Wiggen i Sør-Trøndelag påpekt på disse sider at ST-bygget IKKE står til disposisjon. Det er foreløpig i full bruk som redaksjonslokaler, huset er til salgs, det finnes intressenter og ST har til hensikt å forbli i bygget som leietaker - mye tyder på at stordelen av gammelbygget fortsatt vil huse ST-redaksjonen. Dermed rauser ideen om et kulturbygg sammen på enda en front, vi som er Orkanger-entusiaster har muligens forhastet oss og tatt en rekke forutsetninger for gitt, på feilaktig grunnlag. Nå gjelder det å samle støtte for å få et best mulig kulturhus, fylle det med aktivitet og ikke sitte på sidelinjen når prosjektet omsider skal gjennomføres etter 40 år. For kulturhus får vi, enten vi vil eller ikke. Derfor er ikke dette trist - tvert i mot det er en historisk mulighet! Erik Prestmo

bare trist 18.09.2010 15:35
Her i kommunen trenger vi egentlig ikke å engasjere folk eller bruke millioner på råd fra byplanleggere(2040)og andre eksperter. Enden på visa blir alltid det samme. Kommunen og politikerne gjør det på sin egen måte uansett. Trist men sant.

Det mest interessante ved rådmannens utredning : 17.09.2010 17:32
Det er faktisk at det beviser påstandene fra OV, at det er et behov for et skikkelig kulturhus. I så måte slår dette effektivt beina under lite gjennomtenkte påstander fra bl.a. Haugnes og andre "som sitter og ser ut over bygda" om at Kinosalen er kulturhus nok og at en heller skal konsentrere seg om bygdehusene, som om det skulle være "kulturens vogge" her i dalen. Dessverre er ikke arbeidet grundig nok, helt fraværende er feks synergi-effekter, som ville kunne senke leieprisen vesentlig, både på Bårdshaug og i ST-kvartalet. Her har de folkevalgte bedt om en utredning som krever mye, mye mer tid, arbeid og penger, men man har bevist at et gjennomarbeidet forslag til kulturhus som virker samlende på kommunen, MÅ prosjekteres og bygges! ErikP

For øvrig.... 16.09.2010 10:43
leser vi i Søra i dag at det har meldt seg flere interessenter til å KJØPE ST-bygget. Jeg vet ikke hvem, men kanskje Tangen Invest har fattet interesse? I så fall blir det interessant. Ellers er det jo andre som er aktive på boligmarkedet som har gjort vellykkede eiendomssalg i den senere tiden og som dermed har frisk kapital.... Man kan vel ikke helt se bort fra at OV's fokus på kvartalet har løftet det opp og fram i kjøpernes interessefelt! Erik

Hans Kringstad 16.09.2010 09:11
Utredninga inneholder ingen kalkyler som viser hva det vil koste å bygge ut et eksisterende bygg. Det er heller ikke gjort beregninger som viser inntektspotensialet ved et hus der kultur og næring blandes, slik det kan gjøre si ST-kvartalet. Grunnlaget er altfor tynt til at det bør avgjøre en så viktig sak.

Enig i det 16.09.2010 10:27
Men i all rettferdighetens navn har jeg ikke sett kvalitetssikrede tall fra "den andre siden" heller! Hva vil det koste å kjøpe ST-kvartalet? Hva vil det koste a rehabilitere / rive de gamle bygningene som står der? Det er gamle bygg, der finnes det mye rart, asbest bl.a........ Eller hva vil det koste å kjøpe tomt av Sæther, bygge parkeringshus og deretter bygge nytt? Det er nok ikke bare kommunens mann som har svak dokumentasjon! Jeg leser fortsatt dette som et tilbud til helke dalens befolkning, sett i forhold til det scenario varaordføreren tegnet tildligere på forsommeren, hvor han mer enn antydet at man måtte se sp. om kulturhus i sammenheng med kommende krav om skoleutbygging på Orkanger (ungdomsskolen er allerede for liten). Som kjent er det en kommunepolitikers hverdag å avveie og finne budsjett, og da må noe nødvendigvis bli kuttet.... Det er viktigere å diskutere hva som skal ha plass i huset og nødvendig areal, enn å dikutere hvor det skal stå, jeg savner flere elementer til aktivitet i forslaget og det gjør nok andre også. Det mer enn antyder at prislappen heller er for lav, enn for høy, i forhold til det befolkningen hadde tenkt seg! Erik

Hans Kringstad 16.09.2010 11:37
At det ikke er framskaffet kvalitetssikrede tall for ST-kvartalet rettferdiggjør ikke vedtak om utbygging på Bårdshaug uten kvalitetssikrede tall.Saken er altfor viktig for Orkanger og Orkdal til at prisen på p-plasser skal avgjøre. For øvrig må man ikke kjøpe ST-bygget for å kunne reise kulturhus i ST-kvartalet.

Enig i det! 16.09.2010 12:49
Da blir kanskje det mest fornuftige et utsettingsforslag da, med bevilgning og pålegg om en skikkelig, gjennomarbeidet plan fra rådmannens side? Jeg har skaffet meg utskrift og lest gjennom, og det er nok litt tynt i forhold til sakens omfang. PS for å sanke støtte til et evt. utsettingsforslag, så uttalte Arne Grønset i sin tid at han ALLTID stemte for utsettingsforslag i vanskelige saker! :-)) Erik

berit gjølmesli 15.09.2010 20:46
Det er meget skuffende hvis Orkdal kommune skulle ende opp med rådmannens innstilling. Den er et "minimumsforslag" som gir inntrykk av at det ikke blir satset på kultur,kulturmiljø,sambruk og tettstedsutvikling i kommunen.Hva vil politikerne med kommunen?

Se på prislappen! 15.09.2010 22:18
130 millioner pluss hundretusener hvert år i driftsutgifter..... Nå må man ta inn over seg realitetene, få hjelmen av hodet krype opp av skyttergrava og bli med på å gjøre det best mulig ut av et i alle høyeste grad forventet kompromissforslag. Jeg leser dette som et TILBUD til oss. Om politikerne hadde hatt slike hensikter som du antyder over her, Berit, hadde svaret vært ganske enkelt : "finn penger og bygg det sjøl om derer absolutt trenger det". Nei dette er nok et velment komromissforslag, ment å komme oss i møte, og må behandles med den respekt det fortjener. Erik Prestmo

berit gjølmesli 16.09.2010 18:31
Jeg forstår dette(ikke deg Erik) bare på en måte:sentrum skal ligge rundt Bårdshaug. Der skal det bygges et nytt kompakt sentrum, med med et blomstrende uteliv. Når blir det da?

Ingenting nytt her Berit! 17.09.2010 17:35
Det er faktisk politiske partier i orkdal som har tuftet nesten all sin virksomhet på å flytte mest mulig vekk fra Orkanger. For dem er vel Bårdshaug å betrakte som et samlende kompromiss til beste for alle. Slik har det vært omtrent siden 1964.

oppgitt 15.09.2010 17:05
Orkdal 2040 prosjektet engasjerte en del av befolkningen en liten periode, og kostet flesk. Men hva blir fulgt opp i ettertid. Null og niks. Hele opplegget er nær sagt som vanlig en fiasko. Folket og byplanleggerne foreslo Sæther/Rømme eller St kvartalet for et samlende nytt kulturhus, men her i dalen snur vi ryggen til fagfolk og styrer skuta vår egen veg. Ikke rart vi har et rasert og tredelt sentrum. Bedre blir det heller ikke når bygda styres av maktpersoner med egne agendaer.

Hva er en \"kompakt og levende bykjerne\"? 15.09.2010 15:42
Er DET en utbygging som sikrer oss boligblokker i 4 - 5 etasjer og kanskje høyere, med en like stor og høy utbygging av tomta til Orkdal Sparebank? En utbygging midt i og i tilknytting av et tradisjonsrikt småsted preget av småhusbegyggelse? Se på modellen av kulturhuset i ST-bygget. Den er fin, men den blir på 4 etasjer på det høyeste og på det foreløpig prosjekterte. Det er Crystal Palace, for dem som liker den byggestilen. Spørsmålet er hvordan dette bygget ville prege og påvirke naboeiendommene og hva det på sikt ville føre til i resten av gata? Erik Prestmo

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse