Besøkstall

96 772 denne måneden

13 343 324 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Får ikke bygge høyt - legger boligblokk på is

02062009089_1.jpgUtbyggerne av de planlagte boligblokkene Orkdalsveien 82B har varslet Orkdal kommune om at byggesaken må stilles i bero. Det skjer etter at politikerne sa nei til et bygg på fire eller fem etasjer. Reguleringsplanen tillater bare tre etasjer. Vormstad Utbyggingsselskap vil komme tilbake med nye søknader for prosjektet bak Orkdal sparebank (bildet).

Utbygger søkte om blant annet fire ekstra høydemeter som en mindre endring av reguleringsplanen.

Rådmannen advarte på det sterkeste mot å innføre nye grenser i en enkelt byggesak, uten å se området Sæther/Rømme under ett. Hovedutvalg forvaltning fulgte rådmannen og avslo søknaden fra Vormstad Utbyggingsselskap.

De to blokkene er planlagt med til sammen 15 leiligheter over forretningsrealer i første etasje. Utbygger startet salg, men dette er nå stoppet.

I en melding til Orkdal kommune skrivere selskapet følgende med henvisning til avslaget på søknaden om å bygge høyt:

"I og med vedtaket i reguleringssøknaden, ber vi om at behandlingen av byggesaken for Orkdalsveien 82B
stilles i bero.
Som utbygger må vi nå ta stilling til hva vi gjør – men slik vedtaket er fattet, må prosjektet uansett
bearbeides / tilpasses, kanskje til og med helt omarbeides.
Ny søknad vil komme – enten på regulering eller byggesøknad – eller begge."

Saken er interessant av flere grunner:

* Byggene representerer et første skritt i utbygginga av Sæther/Rømme.

* Rådmannen ønsker en helhetlig plan for denne indrefileten, ikke en bitvis flytting av reglene for utbygging.

* Orkdal sparebank har varslet at banken godtar høyere nabobygg - forutsatt at banken får bygge like høyt i framtida.

* På den annen side legger både kommunens egen plan, en interkommunal arealplan og sentral politikk opp til fortetting. Arealer skal bebygges tettere enn før.

Det samsvarer med forslaget til Vormstad Utbyggingsselskap.


 

Publisert 12.09.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse