Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Fylkesmannen krever et tettere Orkanger

1807_9.jpg

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ikke fornøyd med Orkdal 2040 (arealdelen for Orkanger, Fannrem og Gjølme). Fylkesmannen nekter å godkjenne planen før det er tatt inn bestemmelser som gir et tettere og mer kompakt sentrum. Det betyr at det må bygges mer på tomtene - tettere og/eller høyere. Kravet gjelder spesielt sentrumsområdene.

Dette går fram av en uttalelse fra Fylkesmannen, som er kontroll- og godkjenningsinstans.

Bakgrunnen er både overordnet politikk (jordvern) og regionale planer som Orkdal kommune har sluttet seg til. Disse planene gir retningslinjer som skal sikre god utnytting av arealene og sterkere sentrumsområder.

Vi får ikke sløse mer med tomtene. Folk skal i størst mulig grad bo og jobbe tett og sentralt for å redusere bilbruk, og dermed få ned klimagassutslippene.

Fylkesmannen stiller blant annet følgende krav før Orkdals 2040-plan (delen som gjelder arealbruk) kan godkjennes:

* Sentrum: Etter en tidligere protest har kommunen innført høyere krav for bruk av forretnings- og næringsområder. Fylkesmannen etterlyser tilsvarende innskjerping for området avsatt til "sentrumsformål". Dette er Sæther/Rømme og sentrale deler av Orkanger langs Orkdalsveien.

* Boligområder: Orkdal kommune har innført et krav om at det skal være minimum 4 boenheter pr dekar "PÅ FLATA". Fylkesmannen godtar ikke den upresise betegnelsen "på flata" og vil ha angitte minimumskrav for alle boområder. Disse må ikke nødvendigvis være like strenge over alt.

For øvrig er Fylkesmannen skeptisk til politikernes påfunn om å sette av tomt til butikk på Gjølme. For det første kommer tomta i strid med jordvernet. For det andre lurer Fylkesmannen - ikke overraskende - på om det fins noe behov for butikk.

Disputten om arealplanen er viktig. Den handler om utforminga av Orkdal i framtida. Tunge interesser støter an mot hverandre: Satsing på sentrum mot periferi. Landbruk mot annet næringsliv og desentralisert boligbygging.

Under ser du en modell av Arbeiderpartiets forslag om fortetting på vestsida av Orkdalsveien.

 

sentrum_52_1.jpg

 

Publisert 09.09.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse