Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nei til tremannsbolig bak Todal

Sentrum_august08_002_1.jpgPolitikerne i Orkdal sier nei til et planlagt bygg med tre leiligheter bak tidligere Todal sport (bildet). Det er søkt om å sette opp en bygning som er 7 meter høy, i tillegg til en garasje for tre biler inne i bakgården.

Et enstemmig hovedutvalg for forvaltning har avslått søknaden først og fremst fordi bygget er i strid med flere bestemmelser i reguleringsplanen.

Dessuten er prosjektet også i strid med byggeforbudet som er innført i forbindelse med "Orkdal mot 2040". Bare en- og tomannsboliger kan settes opp uten dispensasjon i forbudsperioden. Utbygger er innstilt på å utnytte tomta maksimalt - det vil si med tre leiligheter.

De eksisterende byggene i Orkdalsveien 25 og 27 har henholdsvis middels og høy verneverdi, noe som kompliserer prosjektet. I tillegg er eiendommen regulert til næring i første etasje. Utbygger vil ha bolig i begge etasjene i nybygget.

Dessuten er det lagt opp til bygging tett inntil vei og nabogrense, og lekearealet blir lite.

Sentrum_august08_003_1.jpgTodal-bygget huset landets mest innholdsrike sportsforretning, målt etter antall kvadratmeter gulvflate, så plassen har vært utnyttet maksimalt også tidligere. Butikken ble for øvrig drevet av en av landets mest fargerike kjøpmenn - Sverre Hammer. Jakt- og fiskeentusiasten var en Orkanger-original i ordets beste betydning.

På bildet over ser du deler av området der det er søkt om å bygge hus med tre leiligheter. Ifølge søknaden er de tiltenkt unge førstegangsetablerere eller pensjonister.

 

 

Publisert 02.09.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse