Besøkstall

62 398 denne måneden

13 564 347 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nei til ny butikk på Grønøra: Men Orkdalislista og FrP sa ja

DSC_0001.jpg

Orkdalslista og FrP fortsetter å undergrave prinsipper for sentrumsutvikling som de selv har vedtatt. Orkdal 2040 er knapt klar før disse to partiene ønsker å uthule millionplanen. Men Per Kirkaune (O) og Joar Syrstadeng (FrP) ble alene om å ville tillate enda et butikkutsalg i Grønøra 1-bygget på industriområdet.
De andre medlemmene i hovedutvalg forvaltning satte foten ned.

Dermed får Dekk1 ikke etablere seg med utsalg.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 23.juni. Den var klinkende klar: Grønøra er et industriområde. Her skal det heretter ikke tillates salg rettet mot publikum. Planen er juridisk bindende.

Eierne av det svære Grønøra 1-bygget strever for å fylle opp lokalene. Bygget ligger rett utenfor forretningsområdet ved OTI. Salgsvirksomhet her er en god forretningside, blant annet fordi industritomter er mye billigere enn forretningstomter.

Grønøra1-eierne greide i 2008 å få Orkdalslista, FrP, Senterpartiet og Høyre med på å slippe inn baderomsbutikken Comfort i bygget - i strid med planene for industriområdet og strid med prinsippet om fortetting av butikker i sentrum (den røde streken).

Den nye Orkdal 2040-planen skulle innlede en ny epoke:
* Stopp på all spredning av handel ut til Grønøra.
* Tidligere feilgrep skal ikke lenger danne mønster.

Men eierne av bygget på industriområdet søker om å få leie ut til selskapet Dekk1 som skal ha verksted og utsalg. Rådmannen advarer på det sterkeste mot å fravike prinsippene i den nyliig vedtatte planen.

Det vil svekke planens troverdighet og skape smitteeffekt.

Senterpartiet lyttet til rådmannen denne gangen. Det ble flertall for å følge Orkdal 2040-planen.

Men Orkdalislista og FrP hører ikke. De vil fortsatt la markedskreftene overstyre samfunnsplanleggingen.


 

Publisert 25.08.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Hva kan så bygget brukes til? 01.09.2010 13:41
Det var synd ingen kom på å legge et digert svømmebasseng i første etasje!!

Joar Syrstadeng 30.08.2010 17:56
Jeg er enig i at Bårdshaug Vest er den mest ideelle plasseringen. Årsaken til at jeg allikevel gikk for dispensasjon var usikkerheten om hvor tilgjengelige arealene der vil være for denne typen virksomhet. De tegningene vi har sett så langt har ihvertfall ikke hatt noe verkstedpreg. Og så må jeg nok innrømme at jeg har et litt mer pragmatisk syn på reguleringsplaner enn endel andre. Orkdal FrP ønsker å strekke seg litt ovenfor dem som bidrar til verdiskapning i vår kommune:-)

\".. bidrar til verdiskapning \" 01.09.2010 11:24
Å det er å bebygge INDUSTRITOMTENE med salgsavdelinger? FrP tenker langsiktig som vanlig.. Pro.

Joar Syrstadeng 28.08.2010 11:10
Hei Hvor ønsker Orkanger Vel å ha dekkverkstedet? I Orkdalsveien? Kan dere ikke forsøke å være litt mer konstruktive i språkbruken? Arealplanen er ikke klinkende klar på hvor denne typen virksomhet skal være.

Hans Kringstad 30.08.2010 12:43
Har personlig antydet Bårdshaug Vest i et forsøk på å være konstruktiv. Orkanger Vel avga en omfattende og seriøs høringsuttalelse til arealplanen. Et av forslagene våre var å sette i gang et arbeid for å flytte aktiviteter som Vianor, HOBs verksted og bussparkeringa ut av Bårdshaug Øst og over til feks Bårdshaug Vest. Samme argument som for Dekk1 har vært brukt før for å gi dispensasjoner som uthuler langsiktige planer - feks Europris og Comfort. Hver for seg virker sakene bagatellmessige, men resultatet blir til slutt veldig dårlig. Mvh Hans.

Okei Hans og Terje! 30.08.2010 15:27
Det dere sier er selvsagt et bedre alternativ enn dagens situasjon, hvor alt gror vilt. Men det dere sier betyr å starte en langsiktig politikk, en NY politikk og en forutsigbar politikk. Når har vi noensinne hatt det i Orkdal, enn si Norge (jfr skipsreder Fredriksen....) Og tilbake ligger ett problem : hva skal vi så gjøre med Grønnøra 1? Uten leietakere blir det et spøkelsesbygg, og et bygg i forfall, en slags moderne middelskole. Vil vi det? Om man kjører på å flytte aktivitet mot "bilbyen" vår (som er et godt forslag!) må vi også ha konkret virksomhet å legge inn i Grønnøra 1. Hva med å flytte ungdomsskolen dit? Skolen er allerede for liten og denne tomta ligger bare 100 meter unna der varaordfører Bang selv foreslo å bygge ny ungdomsskole tidligere i sommer..... Ett er sikkert, i fravær av sammenhengende kommunal planlegging, påligger det oss et stort arbeid og ansvar, når man apellerer til fornuft og forutsigbarhet og vil flytte på saker og ting..... ErikP

Terje Togstad 31.08.2010 17:24
Du har rett i at det ikke har vært utøvd en langsiktig politikk tidligere. Samtidig er den nye arealplanen etter mitt skjønn en utmerket mulighet til å få på plass en forutsigbarhet mht hvordan Orkdal skal formes i fremtiden. Jeg skjønner at du er bekymret for at bygget kan bli et spøkelsesbygg. Vi har også det gamle Grytting-bygget noen hundre meter unna som nå har stått tomt i flere år. Det er vel kanskje ikke et problem i dag å finne store industriarealer på Grønøra. Men jeg vet ikke om det er jeg som skal løse problemet til Grønøra 1. Hvis jeg ikke tar feil gikk den berømte røde streken ”innenfor” denne tomten tidligere også, før bygget ble flyttet fra Tiller. De som investerte og flyttet bygget gamblet på at de ville få dispensasjon for å leie ut til forretninger. Det får stå for deres regning. Industritomter er så vidt jeg vet billigere enn forretningstomter. De tapte i den runden. Det er alt i alt bra å se at de fleste politikerne fulgte opp egne vedtak fra juni, selv om ikke alle greide å lese seg frem til hva de selv var med på å vedta. Dette handler ikke om å koke suppe på spiker, og at dette er ”overdrivelser utenfor enhver rimelighet” som en navnløs mener nedenfor her. Det handler om at det må tas grep for å forme utviklingen som vi ønsker det og ikke gi etter for kremmere som prøver å tuske til seg fordeler de ikke hadde i utgangspunktet. Jeg er sikker på at dekkverkstedet kan finne seg egnede lokaler, uten at det på død og liv må ha adressen Grønøra 1 eller Orkdalsveien for den saks skyld.

Bekymring for Grønøra 31.08.2010 15:03
Den enkelte investor kan selvsagt få et problem på kort sikt når kommunen begynner å følge egne planer. Men problemet i distriktet vårt er ikke hvordan vi skal fylle opp næringsområder. Det pågår en stadig jakt på nye næringsområder. Det er allerede knapphet, og det kan fort bli merkbart trangere. Blant annet jordvern og hensynet til friluftsområder gjør det viktig å bruke industriområder til industri.

Terje Togstad 28.08.2010 19:16
Jeg kan ikke uttale meg på Orkanger Vels vegne. Men et sted hvor et dekkverksted kan etablere seg er vel f.eks. på Bårdshaug Vest. Ved siden av bilforretninger, Biltilsyn og andre bilrelaterte butikker. HVOR klinkende klar kan det være for at FRP skal forstå arealplanen da? Jeg siterer fra dokumentet "Kommunedelplan for Orkanger, Fannrem og Gjølme", side 14. Om området I2, Grønøra sør for rundkjøringa. "Det tillates ikke handel/salgsvirksomhet rettet mot publikum." http://www.orkdal.kommune.no/file.axd?fileDataID=d55f6fc6-cb71-4b6c-a25e-6a6b11c8d92f Så med litt fantasi og konstruktiv tenking går det an å finne steder for dette, uten å plassere det i Orkdalsveien.

Enig Joar. 28.08.2010 14:32
Både Orkdal Arbeiderparti og Orkanger Vel (egentlig privatmannen Hans Kringstad, Orkanger Vel har ingen fastsatt mening om dette!!) koker tynn suppe på en spiker, dette er overdrivelser utenfor enhver rimelighet! At arbeiderpartiet har dårlig samvittighet er greitt, fordi partiet satt aleine med makta den gang store deler av Orkangers kulturminner ble rasert og revet.....

Prosess 28.08.2010 13:24
Kansje det hadde passet i tilknytting til resten av bilforhandlerne. INDUSTRIOMRÅDE er vel tema,ikke den konkrete saken.

Atle Olav Sognli 25.08.2010 21:22
Denne saken var så viktig for Arbeiderpartiet at vi stod klar til å anke saken til kommunestyre, hvis rådmann sin innstilling ikke ble vedtatt

Arbeiderpartiet kommer aldri i posisjon! 26.08.2010 14:59
Om de ikke slutter med smålig flisespikkeri og kvitter seg med smålige politikere..... ep

En gang i tiden, for lenge siden.... 25.08.2010 20:23
Da syntes vi at kringkastingsmonopolet var en naturlig ting..... Til og med Albania har skiftet mening, vi står alene igjen på valplassen og må dra helt til Nord-Korea! Jeg drar omtrent daglig forbi inngangen til den formastelige rørbutikken i Grønøra 1, desverre rødstrek-tilhengere, det er nesten aldri noe "run" på butikkdøra der, de tjener pengene sine på å selge tjenester ute i bygda, ikke på å selge spissposer med vaskepulver. Så dette er et eksempel på et prinsipprytteri uten like, dvs uten like nå, når Albania har skiftet mening! ErikP

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse