Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommunen: Anbefaler muslimer å leie forsamlingshus

Khadija_1.jpgOrkdal kommune har svart de 55 muslimene som ber om hjelp til å finne et gudshus på Orkanger:
Eiendomsforvalter Nils Arne Sletvold skriver at kommunen er positiv til tiltaket, men at man i dag ikke har egnede lokaler til fast bruk. Orkdal kommune ber Khadija Mohamed Ali (bildet) se om det er mulig å leie et privat forsamlingshus.

Khadija Mohamed Ali, som representerer Orkdalslista i Orkdal kommunestyre, sto øverst blant de 55 underskriverne som jakter på et lokale på Orkanger. Formålet er å få et samlingssted for fredagsbønn, ramadan og andre muslimske høytider.

Det er i realiteten snakk om en enkel variant av en moské, men uten minaret med bønnerop.

Orkdal kommune ønsker å vite om lokalet skal utsmykkes og utstyres permanent på en bestemt måte, eller om muslimene kan dele det med andre.

"Er det ikke behov for utsmykkinger eller fast utstyr, vil vi anbefale dere å se på leie av feks forsamlingshus eller lignende. Ut fra kostnad eller leiepris på et slikt lokale kan dere deretter søke om økonomisk støtte", skriver Orkdal kommune til Khadija Mohamed Ali.

Muslimene har understreket at de ønsker å betale leie og drive dugnad og vedlikehold. Men de har ikke penger til å kjøpe et hus.

Adskilte bønnerom for kvinner og menn er imidlertid  av kravene som gjør det vanskelig å finne et egnet lokale. Det må være plass til minst hundre personer.

Muslimene skriver at det er dyrt å dra til Trondheim for religiøse sammenkomster. De argumenterer med at et slikt lokale vil skape økt respekt og forståelse mellom muslimer og andre.

 

Publisert 24.08.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Hans Kringstad 27.08.2010 06:43
Siden ErikP er opptatt av jødene: Her har vel ikke vi i vesten så mye å skryte av sammenlignet med muslimene? Og hva med jødedommen? Er den tolerant og inkluderende? "Gjør alle folkeslag til mine."

berit gjølmesli 27.08.2010 21:44
"Gjør alt land til vårt" er vel snarere det staten Israel predikerer i dag. Det er i grunnen snedig at en stat bygger sin eksistens på å dyrke utslettelse og på å utslette et annet folkeslag som har levd i området i mange hundre år.

det var noen som sa \"vridde kommentarer \" her! 28.08.2010 14:29
Dere to, Hans og berit, balanseerer nå farlig nær knivseggen som heter jødehat. jeg konstanterer at min avsky for de tyske utryddingsleirene fortsatt består, og at nazistene fikk solid støtte fra Stor-muftien i Jerusalem under WW2, samt at de ledende krefter innefor radikalt islam fortsatt benekter holocaust. Mulig dere trives i slikt selskap, jeg gjør det ikke, og er villig til å gå ganske langt for å forhindre at slike krefter skal få fotfeste i vårt land og i dalen vår, under dekke av "RELIGIONSFRIHET" OG "LIBERALE HOLDNINGER".

berit gjølmesli 29.08.2010 15:21
Jeg konstaterer at yankeene har klart å spre sin frykt helt til Moan. Personlig har jeg mest sans for forsoning når det gjelder 2.Verdenskrig,det er snart 70 år siden den sluttet. Når det gjelder muslimer og deres tro så er det selvsagt i et demokraki at de kan gjøre det. Det finnes ingen monokulturer igjen i verden untatt Nord-Korea. Verden har også kommet til Orkanger og da må vi forholdde oss til det;kanskje vi og kan lære ett og annet.

Muslimene må engasjere seg! 25.08.2010 22:34
I stedet for å be om særbehandling, må denne Khadija Mohamed Ali, som er en av dalførets mektigste kvinner, få med seg sine likesinnede og bli med å arbeide for et kulturhus for ALLE, så kan de godt få låne lokalene en dag i uka for meg! Og om Khadija Mohamed Ali tar tak i ørene på vår Gunnar ordfører, og overbeviser han om at Orkanger Vels forslag til et skikkelig stort kulturhus, men mange seaparate rom som kan brukes både til dette og hint, er det overlegent beste forslaget, så kan de møtes så mye de vil for meg. Jeg er ingen motstander av at noe trossamfunn skal få dyrke sin tro (så lenge det ikke går på bekostning av andre, og så lenge det ikke er noen trussel mot noen andre på noen måte). Men jeg er motstander av at en gruppe skal få særfordeler på bekostning av andre, det gjelder både innenfor religionen som innenfor sporten. Muslimene bør kjenne sin besøkelsestid og finne sin plass i Orkanger Vel, først og fremst. ErikP

særfordeler 26.08.2010 09:28
Jeg forstår fortsatt ikke hvor du tar det fra. De har da aldri bedt om noen fordeler andre ikke får. Det har kun blitt spurt om egnet lokale, og støtteavtaler. Disse støtteavtalene ville fungert likt om det hadde vært snakk om kristne, jøder eller human-etikere. Kanskje på tide å gi seg med det vridde oppgulpet nå?

Bare forakt til overs! 25.08.2010 20:17
For norske "liberalere" som er så feige at de aksepterer flerkoneri og massiv kvinneforakt! Spesielt norske kvinnelige liberalere! iKKE KOM TIL MEG NESTE GANGE DERE MASER OM LIKESTILLING OG LIKELØNN, GÅ TIL NÆRMESTE MOSKE! ep

berit gjølmesli 26.08.2010 17:41
Nei, banker nok ikke på din dør, går til sjefen min.

Ha ! 28.08.2010 14:35
Hele poenget er at du får nei og nix fra sjefen din og fra motparten i hovedforhandling, og DA kommer du og dine krypende og skal ha støtte til likestilling. Enhver støtte til muslimske organisasjoner er et slag over munnen på alle som har ytret ønske om like4stilling. Islam er fortsatt en religion som aktivt undertrykker kvinner, det kan aldri benektes, de lever i en før-reformatorisk verden.

berit gjølmesli 25.08.2010 17:15
Må absolutt alle i denne verden være som oss på Orkanger? Er det ikke mulig i året 2010 å la de som vil dyrke sin tro på sin måte gjøre det? hvis alle må tilpasse seg en trang mal ville vel verden bli en traurig gråbrun kjøttdeig malt gjennom den samme kverna.

Helt greitt kompromiss. 25.08.2010 09:56
Helt greitt kompromiss. Men i samsvar med Birgittes påpeking nedenfor her : Undeer forutsetning av at det er mulig for denne gruppe også å dele lokale med andre lag og grupper i lokalsamfunnet, slik at vi ikke sitter tilbake med den meldingen at lokalene er "forurenset og besudlet" dersom andre har oppholdt seg der. Feks må det være et ubetinget krav at muslimer i Norge kan dele lokale med eventuelle jødiske organisasjoner uten å gå av skaftet av den grunn. For krever man respekt for sin egen religion, må man selvsagt respektere alle andre religioner like mye, uansett rase og politiske motsetninger i ANDRE DELER AV VERDEN! Og også under forutsetning av at de oppgir det tøvete og ulovlige (sett i forhold til likestillingslover og likestillingsregler i staten Norge) kravet om total separasjon melloom menn og kvinner. Man skal ha respekt for alle norske lover og regler i en stat som har vært vennlige nok til å ta i mot denne gruppen. Dersom disse menneskene ikke kan oppholde seg i samme rom til samme tid, må de kunne leie lokalet i to dager og betale dobbelt husleie av egen pung - det er ikke noe vi andre har noe med, eller ha morras-skift og kvelds-skift! Kort og godt man må lære seg og ta skikken som den er HER, det er slik vi gjør det i dette landet. Lik det eller la vær, det er uinteressant for oss. ErikP

A4 26.08.2010 02:36
Dette blir alt for dumt. Det at menn og kvinner ber i separate rom har ingenting med norske likestillingslover å gjøre. Det finnes også kjønnsdeling innen svømming i norske skoler. Bør dette forbys? Ja, man bør ha respekt for andre religioner og mennesker, men det virker jo ikke som om du har det sjøl. Det at enkelte muslimske grupperinger rundt om i verden ikke viser respekt for andre religioner har ingenting med denne saken å gjøre. Jeg dømmer ikke katolikker ut fra hva et mindretall av katolske prester har gjort mot barn. Og når respekt nevnes, så kan vi jo se på all jævelskapen andre religioner har stått for opp gjennom årene. Hvis alle skal være helt like, så hadde dette blitt en utrolig kjedelig verden å leve i. Det går ikke å sette alle mennesker i bås. Det går bare ikke an å sette en muslim som bor i Norge og lever et fredelig liv i samme bås som noen som lever et ikke-fredelig liv i Afghanistan. Glem ikke at ingen har drept flere muslimer enn Al-Qaida, så du bør nok ikke tro at alle som har litt brunere hud enn deg er en ekstremist. Vi må la folk utøve det de vil innenfor lovens rammer, og dette er godt innenfor lovens rammer.

Du lever i en verden for 25 år siden! 26.08.2010 14:56
Den gang skulle det ikke foer noen pris stilles KRAV til nye landsmenn. Se hvor det har ført oss, og framskriv dette i tid, mye 25 år. En så tåpelig holdning som du viser, vil ikke bli akspetert av noen. Ikke en gang de som har flyktet fra islamsk terror og islamske terrorregimer på ærlig måte. Det er en forutsetning for fortsatt frihet at vi krever oppslutning om endel minimumskriterier. Ett av dem er full likestilling mellom kjønnene. Kan ikke det respekteres, er det flybiletter å få til Saudi Arabia, Iran og Pakistan, disse som ikke utholder vårt levesett bør kunne trives der. For øvrig er du en anomym person som ikke fortjener å bli tatt på alvor og verdiget et svar - hva er du så himløa redd for? Erik Prestmo

Du lever i din egen verden! 26.08.2010 23:18
Hadde vært greit om du hadde slutta å ta ting ut av ingenting for å prøve å vinne en debatt... Jeg har aldri sagt noe om at det ikke må settes krav, men at folk ber i separate rom pga kjønn har ingenting med likestilling å gjøre, det handler om religionen. At likestillingen kan være dårlig i enkelte muslimske miljøer er jeg absolutt helt enig i. Selvfølgelig må det stilles krav, men å si at alle må utøve vårt levesett blir helt idiotisk. Hva er vårt levesett da? Skal vi leve som deg, Erik Prestmo? Jeg gidder i allefall ikke det... Du skjønner jo heller ikke at det er en helt vill stor forskjell på radikal og moderat islam. Du nevner at de ikke går overens med jøder feks. Et eksempel på det motsatte er Tyrkia, et land hvor 99% er muslimer, og de har i lange tider vært nære allierte med Israel. Du må skjønne at du kan ikke skjære alle over en kam. At jeg lever i en verden for 25 år siden får være din påstand, men du lever jo i din egen verden, hvor du leser det du vil lese ut av innlegg, så jeg vet ikke hva som er værst.

Hva var det du ikke forsto her da? 27.08.2010 12:53
Jeg skrev jo "greitt kompromiss", det er DU som vrir det til noe annet, ut fra dinbe egne misforståtte holdninger. Kompromisset betår i at man ser med velvilje på at man finner seg et lokale. Og at man må være forberedt på å bære omkostningene selv, på samme måte som andre små religiøse grupper. Det betyr likebehandling og støttes! At du på død og live må prøve å lese noe annet i min kommentar og prøve å piske en annen hest er greitt, det sier mye mer om deg enn om noe annet. ep

Brigitte Kvarsnes 24.08.2010 23:41
Orkanger er en liten plass. Som katolikk, måtte jeg finne meg i å reise til byen jeg også.Poenget må være at det finnes en mulighet til å praktisere sin religion med de mulighetene som allerede finnes. Jeg synes at vi som kom til Norge skal vise respekt og takknemlighet for den norske kulturen.Det hadde aldri falt meg inn å be om å få ett katolsk lokale eller kirke på Orkanger..

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse