Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kritikk av Orkanger i ny roman: "Kunne vært et sentrum"

Statens_hus3_3.JPG

Forfatter Johan Mjønes har skrevet Orkanger inn i norsk skjønnlitteratur. Men stedets ytre får et slett skussmål: "Det er underlig hvordan man lar kapitalkreftene få fritt spillerom, tenker jeg plutselig, og ser på det som kunne vært et sentrum, men som nå ligger som spredte butikker langs en trafikkert hovedvei".

Formuleringen finner du på side 79 i den nye romanen "Orkanger" (Aschehoug forlag).

Refleksjonen er tillagt karakteren "Terje"; mobbeoffer i barndommen og psykolog ved Distriktspsykiatrisk johan_mj__nes_1.jpgsenter (DPS) som voksen.

Mjønes´ beskrivelse er en presis analyse. Spredning og oppløsning av sentrum skyldes at markedskreftene har gått foran politisk styring i Orkdal.

Johan Mjønes gir indirekte et velrettet spark til politikerne som har latt den enkelte investors kortsiktige interesser bestemme sentrumsutviklingal.

"Terje" nøyer seg ikke med å tenke på det som "kunne ha vært et sentrum." Han funderer videre, spaserende mot Orkanger på vei fra jobben ved Orkdal DPS:

"Hadde vært interessant å få en arkitekt og en psykolog til sammen å skrive noe om hvordan hus og arealplanlegging påvirker folk, men idet jeg passerer statens hus, kjenner jeg at jeg blir deprimert, og lar tanken fare."

"Orkanger" handler ellers i liten grad om Orkanger, selv om handlingen er lagt hit.

Romanen er en intens skildring av universelle fenomener som ondskap og hevn. Mjønes gir leseren innblikk i et menneskelig drama som forfølger to mennesker fra barndom til alderdom.

 

 

Publisert 23.08.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 24.08.2010 18:25
Så flott da at politikerne i Orkdal får se hvordan "byen i Orkdalsregionen" framstår for de som ser stedet utenfra;ikke akkurat noen gratisreklame.

Legg merke til hva ungdommen selv sier! 24.08.2010 11:01
Signaturen PT i gjesteboka peker på det helt åpenbare : ungdommen må reise bort, samme hva de vil utdanne seg til, da er de tapt for fotballen og 50% tapt for dalen, før de er ferdige med utdanning. Og med bare oldiser i styre og stell blir det slik vi ser det i Orkdal og på Orkanger. Jeg vet ikke hvem som skjuler seg bak pst77@loqal.no men jeg antar vedkommende fortsatt er såpass ung at man kjenner hvor skoen trykker! ErikP

Perle? 24.08.2010 10:33
Javel, men hva mangler? Jo ungdommen! Og det er underliggende problem for fotballaget også! I dagens verden fortsetter ungdomstida langt opp i alder, vi kaller det utdanning. Det er basisene for å knytte til seg ungdom, det er basisen for fotballag på vei opp. Men vi og våre politikere har ikke lagt to pinner i kors for å etablere fagrettet utdanning som det er stort behov for med et aktivt industrimiljø og snakk om solceller. I stedet for å sitte på rævva og se på at ungdommen reiser etter vidregående, burde vi ha sloss med nebb og klør for yrkesrettet utdanning mellom OTI og tidligere Sponplaten. Sloss med alle midler og invitert inn private undervisningsakjtører for å etablere et utdanningscluster. Det er viktigere det enn et silisiumcluster! Og viktigere enn skjønnlitterære tanker om arkitektur. Politikerne på 60 og 70-tallet forsto ikke dette, og alle tilløp til teknisk utdanning, som faktisk ble etablert at Orkla Grube før krigen (ja den gamle krigen, med sabotasje og flyalarmer) ble radert vekk av sosialdemokratiet som satt med maakta i over 20 år aleine, uten at noen løftet en finger. At ikke de borgerlige forsto dette heller når de tok over maakta de neste 30 årene viser at vi må dele skylda for dette alle sammen. Ta nå et ekte orkdalsk skippertak, etabler eller slipp til private undervisningstilbud i Grønøra 1 som en begynnelse og bygg vidre derfra i samarbeid med det som finnes av industri og næring sør for Tronheim, så blir det ei råd med kultur, småby og fotballag! ErikP

Utfløtter 24.08.2010 12:16
Her går du som vanlig ut og kompliserer hva det denne gangen handler om.Selvfølgelig skal man legge ting tilrette slik at ungdommen blir,men denne gangen handler det om utviklingen av Orkanger sentrum.Så enkelt er det.

Njet 24.08.2010 14:06
Alt henger sammen! Absolutt alt, derfor er det også slik at om man bestemmer seg for å støtte et kulturhus med et HELT annet formål enn det O.V. har gjort seg til talsmann for, så blir det lengre å vente på vårt..... Den tanken at dette er enkelt og at det skulle være vanntette skott mellom dette og hint, er nettopp årsaken til at alle gode planer har blitt spilt over sidelinjen. Akkurat samme fenomen med Idrettsparken, gang på gang har det blitt lansert planer, og bevilget LITT penger til "utredning". Men så dukker det alltid opp en annen god sak, som politikere heller vil støtte, og når man så sier at "jo dette kan vi være med på, bare vi får Idrettsparken neste gang...." Det blir aldri noen neste gang! Det kommer alltid et nytt Knyken-prosjekt. Om du trodde innspillet var et UNGDOMSTILTAK, så er du korttenkt, det er et av fundamentene all vidre utvikling av dalen må hvile på, og nå snakker jeg ikke bare om sentrum av Orkanger!!! Om man ikke er i stand til å tenke komplisert og se etter og SE kompliserte sammenhenger, tror jeg nesten at man må være fornød med å ha flyttet vekk. Erik Prestmo

Bokleseren 24.08.2010 08:34
Haha, denne må leses - enhver kritisk ytring mot Statens Hus-bygget fortjener honnør. Er for meg ufattelig hvordan byggingen av denne Berlinmur-lignende, stygge, tverrliggende kolossen har fått skje såpass ubemerket. Et skammens bygg, en signal på steder og småbyers slumrende oppmerksomhet når det gjelder bygningsestetikk.

Utfløtter 24.08.2010 00:48
Tankene til Mjønes deles med mang en Øra-bøgg.Orkanger kunne ha vært en perle av en småby,men dessverre har vi politikere i denne bygda som ikke evner å tenke i de baner.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse