Besøkstall

28 989 denne måneden

12 290 043 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Derfor vil OIF fotball gi opp Orkla FK: Les dokumentet her

Buvik8.jpg

OIFs fotballstyre legger ut hele dokumentet som konkluderer med at OIF snarest bør trekke seg ut av Orkla FK og gjeninnføre egen senior- og juniorfotball på herresida. Du finner dokumentet her.
Dermed er det mulig å diskutere OIF fotballs standpunkt uten misforståelser.
OIF fotball ønsker senior- og juniorlag allerede fra 2011, og seinest i 2012.

Uttalelsen fra fotballstyret til hovedstyret er omfattende og detaljert. Den innebærer kraftig kritikk mot driften av OFK, og retter også søkelyset mot de økonomiske forholdene rundt kunstgressbanen.

Avslutningsvis peker OIF fotball på et notat utarbeidet i 2006 for å snu den negative trenden i Orkla FK. En oppnevnt arbeidsgruppe med medlemmer også fra OIF beskrev nå-situasjonen (2006) og kom med forslag til konkrete tiltak.

OIF fotball fastslår at situasjonen i 2010 er langt verre enn i 2006, og at ingen av de foreslåtte tiltakene er gjennomført.

Nok om det:
Uttalelsen som munner ut i forslaget om snarest å gå ut av OFK ble oversendt OIFs hovedstyre tidligere i sommer.

Hovedstyret gikk gjennom uttalelsen sist onsdag. Tirsdag skal OIF møte OIL for å diskutere Orkla FK.

Fotballstyret har fått kritikk for at uttalelsen ikke er forelagt trenere og lagledere tidligere. Leder Stein Atle Gangås i OIF fotball svarer slik:

"Trenere og lagledere for aldersgruppen 13-16 år i OIF skriver i et innlegg på orkangervel.no at de ønsker å videreføre samarbeidet om Orkla FK med Orkdal IL, og utvide det til å omfatte all ungdomsfotball. Trenerne og laglederne mener dette vil gi best sportslige resultater og best rekruttering av spillere, ledere og trenere.

Styret i OIF fotball har avgitt en grundig uttalelse til hovedstyret der vi konkluderer annerledes. Styret mener den beste løsningen vil være å gå ut av samarbeidet, og at den nest beste løsningen vil være å samle fotballen i Orkla FK. Denne uttalelsen er begrunnet. Styret har forsøkt å forankre uttalelsen i konkrete erfaringer slik at vi kan få en mest mulig konstruktiv diskusjon, og minst mulig synsing.  Denne uttalelsen vil danne grunnlag for en diskusjon i OIF. Men siden Orkla FK er et samarbeidsprosjekt med Orkdal IL er det også viktig å vite hva slags løsning OIL ønsker.

Medlemmene i OIFs fotballstyre har påtatt seg verv andre ikke ønsket å ha. Det er naturlig at meningene er delte i OIF om en så viktig og komplisert sak. Men det er fotballstyrets ansvar å gi hovedstyret og resten av OIF et godt grunnlag for å ta endelig standpunkt. "


 

Publisert 22.08.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Politikk 23.08.2010 08:51
Fotballdebatten som går er interessant, den peker både fremover og bakover. Likeså debatten om 2040 og diverse forsamlingshus som går her. Interessant fordi det også peker på ett faktum : Orkanger Vel har blitt det eneste felles forum for Orkangerfolk, og at det både Vel'et og OIF er opptatt og arbeider mest med er lokalpolitikk. Ingen av de saker som er aktuelle kan løses uten en politisk løsning. Samtidig vet vi fra et par generasjoners erfaring at det ikke finnes empati for våre problemer i "bygdepartiet", og at "samarbeidspartnerne" i idretten nærmest gjør hva som helst til egen fordel uten tanke på hva som EGENTLIG er best for dalføret. Alt i alt peker dette mot at både Vel'et og OIF, eller i det minste deres mest bevisste talsmenn må gå inn i lokalpolitikken på bredest mulig basis, og sette skapene på plass der. Uten at det skapes et sterkt, troverdig og samstemt talerør i kommunestyret, vil disse problemene fortsette til evig tid. Samtidig kan det sies til de som frykter mere bygdesplittelse : OIF er den part som uegenyttig har FORSØKT å få til samarbeid, dersom OIF og OV får gjennomslag for sine tanker, vil det bli mindre bygdastrid, simpelthen fordi de synspunkter som forfektes er så mye større, sikter så mye lengre og er til stor fordel for hele bygda! Lederne må sette seg ned NÅ og meisle ut et lokalpolitisk alternativ for Orkanger, når det er på plass vil de fleste problemer løses, simpelthen fordi politikere er redd bare for en ting : kjøttvekta, den som har en stemmes overvekt i kommunestyret gjør hva han vil - det vet vi nå! Erik Prestmo

medlem 22.08.2010 22:53
Godt å sjå at vi har fått fotball-ledere som tenker på Orkanger IF og parkens dårlige forfatning. Hvis Gangåsstyret får gjennomslag for sin innstilling, slipper vi kanskje å vente i 50 nye år på ny garderobe og tribune.

OIF medlemmer 22.08.2010 22:48
Meget bra forklart Gangaas. I tillegg er innstillingen glitrende gjennomtenkt. Endelig et fotballstyre som tenker helhetlig og langsiktig for Oif fotball. Lykke til - dere har veldig mange med dere i dette synet. Det vil garantert en eventuell avstemming vise.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse