Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkla FK-debatten er i gang: Bruk gjesteboka

OFK7_1.jpg

OIFs fotballstyre anbefaler å avslutte samarbeidet om Orkla FK. Trenere og lagledere for ungdomsfotballen i OIF går derimot inn for å utvide Orkla FK-samarbeidet. Og i gjesteboka gir tidligere Orkla FK-spiller Håvard Sletvold en grundig forklaring på hvorfor han mener herrefotballen i Orkla bør legges ned.
Samtidig venter alle på hva Orkdal IL sier i møte med OIF tirsdag - om OIL sier noe konkret i det hele tatt.
Diskuter i gjesteboka - og bruk navnet ditt.

Fotballen er viktig for miljøet på Orkanger og i resten av kommunen. Engasjementet rundt fotballen kan også være avgjørende for Idrettsparkens framtid.

Debatt om valg av modell for den lokale fotballen har en verdi i seg selv. For det er valg av modell Orkla-diskusjonen handler om.

Orkangervel.no er et forum der alle kan diskutere dette emnet. Det opptar mange, og det setter fort følelser i sving.

Men vi må stille visse krav til debattkulturen dersom diskusjonen skal være fruktbar og ikke skadelig. Derfor tre gode råd:

1. Diskuter sak, ikke personer:
Hva er formålet med den lokale fotballen? Hvordan oppnår vi best det vi ønsker? Hva slags saklig grunnlag (erfaringer osv) bygger du synet ditt på? Altså; let etter en konkret begrunnelse.

2. Husk at uenighet i sak ikke er uvennskap.
En åpenhjertig utveksling av meninger er en naturlig del av arbeidet i idrettslagene. Åpenhet er bra. Mangel på åpenhet avler usikkerhet og mistenksomhet.

3. Bruk navnet ditt.
Anonymitet et feigt, med mindre du har helt spesielle grunner til å være anonym. Dessuten: Anonyme innlegg har trolig liten gjennomslagskraft.

Her kommer noen innspill til den videre debatten:

1. OIFs fotballstyre har avgitt en grundig uttalelse til OIFs fotballstyre. Konklusjonen er altså at det er best å avslutte OFK-samarbeidet. Jeg synes OIF bør publisere uttalelsen i sin helhet. Da vet folk hva de diskuterer. (OBS! Det er nå gjort).

2. Diskuter innholdet i denne OIF-uttalelsen, og ikke saksbehandlinga. Enkelte trenere og lagledere i OIF mener de skulle ha vært orientert med en gang, mens fotballstyret har valgt å gå til hovedstyret.
OIF-fotballen har lidd under langvarig lederkrise inntil medlemmene av dagens fotballstyre tok ansvar i vår. De er faktisk valgt for blant annet å ta stilling til OFK-saken. Men den endelige avgjørelsen tar OIF som lag.

3. Åpenhet: Undertegnede var til stede både på OIFs og OFKs årsmøter i vår. En aktiv og åpen holdning preget OIF-møtet. Det motsatte preget OFK-møtet.

Det er feks uakseptabelt at et styremedlem fra moderklubben OIF (Ove Aanonsen) forgjeves må prøve å forklare styret i OFK at medlemmene skal ha tilgang til årsberetning og regnskap FØR årsmøtet.
Det er mildt sagt pussig at datterklubben OFK presterer å legge fram et regnskap der hovedtyngden av utgiftene skjuler seg bak posten "andre kostnader".

Orkla FK er dømt til å mislykkes så lenge klubben framstår som  lukket i tillegg til splittet. Det er min påstand. Den kan godt diskuteres og angripes.

4. Hvem i OIF brenner for Orkla FK? De siste årene er det trenere og ledere for guttelagene på 14 og 16 år som har engasjert seg sterkest for Orkla FK. Hvorfor? Er det tilfeldig, eller har det sammenheng med at spillerne de representerer skal over i Orkla FK i løpet av kort tid? Og er de i så fall for opptatt av hensyn til egne spillere på kort sikt? Eller har de et bredere og lengre perspektiv som hittil ikke har kommet godt fram?

Dette bør døftes fordomsfritt. Er det feks sånn at dagens fotballstyre i stor grad er foreldre til yngre barn - og vil også de bli mer positivt innstilt til OFK-modellen når barna deres nærmer seg junioralder?

5. Idrettsparken: Etter mitt syn et av de viktigste momentene. Hvilken modell for fotballen lokalt vil bidra til engasjement og utvikling i Idrettsparken?

Kjør debatt!

Hans Kringstad

 

Publisert 22.08.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

mor 22.08.2010 14:40
Hva er egentlig problemet med å innrømme at Orkla siden oppstarten ikke har fungert på noen punkter ?

fotballforeldre 22.08.2010 14:35
Litt av en innstilling. Den er ærlig, åpen og godt gjennomtenkt. Den røde tråden er tydelig. Fotball handler om identitet og tilhørighet. Det viktigste for en klubb med seniorlag, er at den bygges både fra topp og bunn. Klubben vil ikke fungere hvis seniorlaget ikke har godt miljø og gode forbilder. Forbilder som spillerne i aldersbestemt fotball kan se opp til, ønske en dag å bli en del av. Og motsatt. Hvis aldersbestemt avdeling ikke blir tatt på alvor, vil det ramme seniordelen. Alt dette mangler i Orkla. Det er på tide å komme seg videre, og innrømme at det ikke går lenger. Man har prøvd i mange nok år. Den røde tråden kommer tilbake hvis innstillingen blir tatt til etterretning.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse