Besøkstall

96 772 denne måneden

13 343 324 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Vil ikke ha rekordhøy blokk på Sæther/Rømme

02062009093_2.jpg

Vormstad Utbyggingsselskap ber om å få bygge de planlagte blokkene bak Orkdal sparebank med en høyde på 16,5 meter. Det betyr fire etasjer - og muligens en femte hems-etasje. Ingen andre hus langs Orkdalsveien er over tre etasjer. Reguleringsplanen setter en øvre grense på tre etasjer eller 12,5 meter. Rådmannen ber politikerne si nei til fire høydemeter ekstra.

På bildet over ser du naboene Orkdal sparebank (t.v.) og Rømme borettslag (det tidligere postbygget).

Sparebanken sier OK til fire eller fem etasjer hvis banken selv får bygge like høyt senere.
Beboerne i Rømme borettslag ber om at det bare blir bygd i tre etasjer.

Rådmannen viser til at reguleringsplanen som sier maks tre etasjer er ganske ny (fra 2007), og at poenget blant annet er å ta hensyn til eksisterende bebyggelse som blokka til Rømme borettslag.

Rådmannen ber politikerne drøfte de samfunnsmessige følgene av å gå bort fra reguleringsplanen. På den ene sida vil et høyere bygg gi god arealutnyttelse. På den andre sida kommer hensynet til naboene og behovet for å se utbygging av sentrumsområdet Sæther/Rømme under ett.

Det vil være galt å innføre et nytt prinsipp for byggehøyder gjennom en enkelt byggesak, mener rådmannen.

Vormstad Utbyggingsselskap argumenterer med at prosjektet ligger der kommunen ønsker sentrum, tett bebyggelse og god utnytting av arealene.

Det planlagte prosjektet består av 15 leiligheter fordelt på to blokker. I annonser tidligere i år het det at husene skulle bli på fire etasjer. Utbyggeren har også antydet muligheten for en femte etasje.

Prospektet ligger ikke lenger ute på finn.no. Det knytter seg nå usikkerhet til framdriften. Lensmannskontoret har vært en aktuell leietaker for næringslokalene i første etasje, men politiet ender trolig i Grytting-bygget.

Hovedutvalg for forvaltning skal onsdag (25.august) ta stilling til ønsket om høyere bygg enn det reguleringsplanen tillater.

Utbygger ønsker også å bygge nærmere nabogrense enn minimumsavtand.

 

Publisert 19.08.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

I stedet for blokker : 20.08.2010 17:29
Ta modell etter vertikaldelte hus bak Bunnpris. Få tegnet boliger med 4 leiligheter i to etasjer, med normalt IKK flatt tak, gjerne i 21/2 etasje med leilighet på toppen, på samme måte som OV ved Hans slo ned på nettopp.... Det er bebyggelse som PASSER til resten av Orkanger. Og det aller fineste, det er prosjekter som kan taes ett for ett, og håndteres av lokale entreprenører, ikke store flernasjonale konsern som tar over helt når det skal bygges hele kvartaler med blikker i 4 - 5 etasjer. Skaler ned hele greia, legg ambisjonsnivået på et nivå som er håndterbart for dalen vår og ikke gjør samme feil som dusinvis av bygdebyer i Norge. Og først og fremst, skap arbeidsplasser for dalførets egne folk, og behold pengene HER. Noe annet vil være en skam. Erik P

Hans K 20.08.2010 13:51
Saken er viktig og spennende: Hvor høye hus skal vi ha? Og - ikke minst - hvordan skal et prinsipp om nye byggehøyder evt innføres? Ved en enkelt byggesak eller som del av en helhetlig plan for sentrum? Erik Prestmos slum-teori er imidlertid meningsløs. Dyre leiligheter midt på Orkanger vil ikke skape noen sosial slum på linje med billig, enkel blokkbebyggelse utenfor internasjonale storbyer. Det er like håpløst som å ville innbille folk at et menighetshus (for muslimer) vil hindre nytt kulturhus i Orkdal.

Bra rådmann1 19.08.2010 22:17
Ros når ros fortjenes! Dette er et bra innspill fra rådmannen, bra at NOEN passer på! Slagord som "fortetning", "miljø" og "arealutnyttelse" kan kjapt føre til at vi våkner med en helt ny hverdag, og at det som kalles "indrefileten i Orkdal" har blitt forvandlet til moderne slum og som bare kan døpes om til Malmø-2 med en gang. Erik Prestmo

Slumdog 20.08.2010 09:57
Det du referer til er kommunale boliger langt utenfor sentrum av Malmø.Det kan like gjerne sammenligne (høyhus i sentrum av Orkanger) med Manhatten.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse