Besøkstall

99 437 denne måneden

15 739 618 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger-Fannrem-Gjølme kan få lokal ringbuss

buss_hallen_006_2.jpg

Konsulentselskapet Asplan Viak utreder nå muligheten for et internt ringbuss-system mellom Orkanger, Gjølme og Fannrem. Sentrale spørsmål: Hva vil et slikt tilbud koste? Hva skal til for at folk gidder å ta ringbussen i stedet for å kjøre bil? Må den være gratis? Orkdal kommune søker nå om 100 000 kroner i støtte fra Fylkesmannen til utredninga.

Satsing på kollektivtiltak er et viktig moment i kommunens klima- og energiplan. Ambisiøst nok bestilte politikerne utredning av Thamshavnbanen som framtidig bybane.

Ikke overraskende fant de innleide tallknuserne ut at det blir veldig dyrt å gjøre museumsbanen om til et kommersielt pendeltog. Det er også høyst usikkert hvor attraktiv en bybane langs traséen vil være.

Kommunestyret har senere vedtatt å prioritere ringbuss framfor bruk av Thamshavnbanen i det videre arbeidet med å utvikle kollektivtilbud.

Kommuner over hele landet har laget klima- og energiplaner der formålet er å redusere lokale CO2-utslipp. En betydelig del av utslippene kommer fra biltrafikk.

I Orkdal leter man derfor etter tiltak som kan redusere biltrafikken, og dermed utslippene. Intern lokalbuss er ett mulig virkemiddel. Tidligere erfaringer har vist at få bruker tilbudet.

Noen andre tiltak:

* Utbygging i sentrum framfor utkant for å redusere transportbehov og fremme bruk av spillvarme. Dette prinsippet ble øyeblikkelig vedtatt utvatnet etter forslag fra Sp.

* Et mer komprimert sentrum. Her sliter det politiske flertallet pga behovet for å tilfredsstille investorer som ønsker å satse der det er billigere tomter enn i sentrum.

* Bedre sykkelveger.

* Ladepunkter for el-biler. Kommunen skal kjøpe en el-bil etter at FrP påpekte at dette er et vedtatt prinsipp da administrasjonen ville kjøpe vanlig bil. Liv og lære osv...

Orkdal er et bilbasert samfunn, spredt og fragmentert etter tiår med likegyldig politikk. Orkdal 2040 skal - etter planen - forandre på dette.

Blant annet har vi et stort kjøpesenter (OTI) som ligger utenfor alle kollektivtraséer. OTIs plassering ble, ironisk nok, presset gjennom av daværende ordfører Kåre Gjønnes. Han er i dag Fylkesmann og en initiativtaker til Orkdal 2040 som er ment å skulle gi oss et komprinert sentrum med miljøvennlige løsninger.

 

Publisert 17.08.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse