Besøkstall

150 368 denne måneden

14 527 572 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Muslimer leter etter gudshus på Orkanger

Khadija_1.jpg55 muslimer i Orkdal har skrevet til ordfører Gunnar H. Lysholm for å få hjelp til å finne et lokale egnet som gudshus og forsamlingssted på Orkanger. Muslimene mener et slik sted vil skape forståelse og respekt for mangfoldet i kommunen. De viser også til at det er for dyrt for de fleste å reise til Trondheim. Kommunestyremedlem Khadija M. Ali (Orkdalslista, bildet) står øverst på lista i brevet.

Underskriverne spør om Orkdal kommune har et lokale det går an å leie. De etterlyser også mulige støtteordninger. Det muslimske miljøet tilbyr seg å ta ansvar for vedlikehold, renhold og annen dugnad.

Huset må ha plass til minst hundre personer. Det trengs to store rom, to toaletter og et kjøkken.

Formålet er å ha et forsamlingssted både til hverdager og til religiøse og andre spesielle anledninger. Fredagsbønnen, fastemåneden ramadan og eid-fest og eid-bønn nevnes spesielt.

Eid (uttales id) er en viktig muslimsk høytid som markerer slutten på ramadan.

I brevet heter det at det nå bor mange muslimer i Orkdal. I dag må de reise til Trondheim for å finne religiøse forsamlingshus. Det påpekes at det er veldig dyrt - mer enn 500 kroner tur/retur for en familie på fire.

Initiativtakerne skriver også at skolene kan bruke et slikt lokale til undervisning.

Personer av  begge kjønn og fra mange forskjellige land står bak brevet. I Orkdal bor det mange mennesker som har felles tro, men som likevel kommer fra veldig ulike kulturer.

En rekke flyktninger fra for eksempel Bosnia og Somalia har skrevet under.


 

Publisert 12.08.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Dzemal Hajdarevic 30.04.2015 12:31
Jeg respekterer alle disse som komenterer saken med Fullt NAVN og på en saklig mote... For det første så hele overskriften er feil...DET ER INGEN KOR'AN SKOLE. Ingen muslimer i Orkdal søker om hjelp no, og lakalen som leies no for samling det betales av Muslimer selv! Ingen grunn å tro at det blir opprop til bønnetider eller noen form for diskriminering av kvinnr som nevnt i noen komentarer! Det er en helt normal lokale som alle muslimer får mulighet også i Orkdal å samle seg på en sted å dele sin tro med andre... Det er viktig å si at folk med andre tro er også velkommen, ingen grunn å vare skeptisk. Islam er en fredelig religion som i seg selv ønsker alle menesker vel. Dzemal Hajdarevic

Bjørn Inge Johansen 16.08.2010 16:30
Det er interessant å se hvordan vi ønsker å utvikle oss mentalt og religiøst nå om dagen. Dette tror jeg ikke er et tegn på noen form for religions overtakelse, men heller ett tegn i tiden. Tradisjonelt søker folk til høyere makter når usikkerhet rammer. I dag opplever vi utrygghet både mht manglende empati, miljøet og væpnet konflikt. Vi ser derfor en økning av aktiviteter i selvutviklende sjelearbeide. Dette tror jeg vil være en god gest av Lysholm å støtte, da det vil bringe trygghet og personlig utvikling hos alle som søker åndelig utvikling. I orkdal i dag er tilbudet begrenset til kristendom av noe variasjoner, Utenfor dette blir psykologi løsningen. På grunn av de uroligheter som vi daglig minnes om i media, vil det naturlig komme til at vi vil få en oppblomstring av religiøs utvikling, både fra de forskjellige tradisjonelle Kirkesamfunn, Brorskaps ordner og uvante trosretninger. Det må i denne sammenheng nevnes at det er på høy tid at et åsatrutempel bygges i Orkladalsføret. Av respekt for Asbjørn Mæla og Grytting bør Lysholm nå anbefale å slippe midler løs, slik at stolte symbol fra fedrenes tid igjen kan minne oss om hvor vi Orkladalinger kommer fra og hva vi sammen med Meldalinger levde for før vi ble fratatt religionsfriheten.

Interessant Bjørn Inge! 16.08.2010 19:32
Det du peker på fortjener å bnli tatt alvorlig og ikke ledd ut! Dersom Gunnar åpner pengesekken for de nytilflyttede, er det nærmest en selvfølge at årtusenårgammel tro må få samme vilkår! Alt i alt peker dette mot at kommunen avstår fra all støtte og overlater dette til det private initiativ, religion og gudstro er personlig og tilhører den private sfære. Jeg er for at alle skal få dyrke sin tro, men mot at staten skal gi noen gruppe fordeler framfor andre. Det betyr også (selvsagt) at vi må få et skille mellom kirke og stat, slik at religionsfrihet kan gjeninnføres og sikres. Til våre muslimske gjester vil jeg bare si at den store likegyldigheten flomkatastrofen i Pakistan har blitt møtt med, så langt i det offentlige rom, er en god pekepinn på nordmenns holdninger - man bør unngå å provosere, dersom man ønsker et godt liv i dette landet.

Bosnier 14.08.2010 01:26
Religion kan utoves hjem også, men for dem som vil utove sammen med andre så kan de ta tur til Heimdal. En ekte trofast må ikke ha en offentlig plass for å praktisere religion i fellesskapet. Dessverre enkelte trenger anerkjennelse fra omgivelse for det de tror de er.

Javel 12.08.2010 22:30
Da har vi det gående med bønnerop flere ganger i døgnet, og "undervisning", er det madras-skole med utenatsitering av Khoranen det er snakk om å søle vekk tid på, i stedet for å lære barna folkeskikk, og å lese og skrtive som er det man SKAL gjøre i en norsk skole? Dette må vi IKKE få til! Vi noterer også at det er representatnter fra både Shia og Sunni og kanskje andre retninger også. Da er det all grunn til å være skeptisk - ingen steder på kloden har disse retningene vært i stand til å leve fredlig sammen i lang tid, og spesielt vil jeg anse det for umulig å dele et gudshus med så stor forskjell i tro. Dette må vi unngå for enhver pris! erikp

Atle Sognli 12.08.2010 20:58
Godt forslag Dette må en få til

Erik Prestmo 13.08.2010 16:59
PreSom politiker er du ansvarlig for at kommunens midler brukes på en fornuftig måte. Kan du fortelle meg hvorfor Orkdal Kommune skal gå inn med midler HER, framfor å gi massiv støtte til Frelsesarmeen feks? Om du ikke vet det så har Frelsesarmeen ydet hjelp og støtte til Orkanger-familier i alle de år, du skal ikke se bort fra at noen av dine nær-slektninger har mottat hjelp.... De har et forsamlingslokale som fortjener støtte, og som har minst 50 års lengre fartstid i orkdal og på Orkanger enn disse nye søkerne. Etter min mening kan de stille seg i kø som alle andre, og betale sitt eget. Reiseutgifter til Trondheim for en så spesiell interesse som å gå i Moske er ikke dyrt etter min mening, her bor sosialklienter på stedet som står fullstendig uten botilbud, som politiker og spesielt som Arbeiderparti-politiker, bør du konsentrere deg om DET. Erik Prestmo

Atle Sognli 14.08.2010 20:36
Å få tilbakemelding ifra en innbygger om hva en skal jobbe politisk med er flott. Det viser at en er engasjert. Skulle ønske at flere var engasjert under sitt eget navn. At Frelsearmen på Orkanger har gjort og gjør en betydelig innsats er jeg ikke i tvil om. Men det er ikke dem en diskutere nå. Nå snakker vi om noen som lurer om Orkdal kommune kan være behjelpelig med å skaffe et lokale. Om Orkdal kommune kan være behjelpelig, det vet vi enda ikke. Det er noe som rådmann må utrede først. Men jeg personlig er positivt innstilt, om det lar seg igjennomføre. For å ta mitt syn på boligpolitikk. Jeg er for sosial boligbygging og en prisregulering av boligmarkedet. Og Orkdal kommune er ikke bra på sosial boligbygging. Jeg hadde en samtale med en sentral borgelig politiker om det emnet, og vedkommende var sterkt imot sosial boligbygging. Men noe annet hadde jeg ikke ventet av en borgelig politiker. Jeg håper at denne diskusjon som jeg håper med alle diskusjoner vil holde seg på et sakelig og faktabassert nivå. For som en av Islam store profete, Jesus sa ""Døm ikke,så skal dere ikke dømt. Fordøm ikke,så skal dere ikke bli fordømt" Lukas 6, 37-38"

Gratis tips : 15.08.2010 00:39
Vedr. hus til dette formålet: Tidligere Brannstasjonen på Fannrem! Der finnes det egnede lokaler, hvor man kan ha et stort forsamlingslokale i 1. etasje for mennene, og et dessverre noe mindre i kjelleren for kvinnene, som jeg forstår må adskilles fra mennene (neppe tillatt etter norske lover som setter forbud mot kjønnsdiskriminering, men det legger jeg meg ikke borti i denne omgang). Der finnes det også et egnet tårn, som jeg forstår er viktig i denne sammenheng. Dessuten står bygget i passende nærhet av den såkalte Godfoten, som burde inspirere de nye leietakerne til å annamme de beste verdier fra vår side av skillelinjene! Lykke til. Erik Prestmo

Cato 15.08.2010 21:01
Jeg støtter Erik Prestmo på forslag til egnet hus til moske, et mer tilrettelagt brukt hus finner vi ikke her i dalen, bønnetårner er også klart. Skal ikke skjære alle muslimer/innvandrere over en kam, men til sist er det vel sosialkontoret eller en annen støtteording som må betale denne bussbiletten til Trondheim, untatt de som er i jobb. Hvorfor ikke koste på kinoen vår, så vi får oppdatert lyd/bilde til dagens standard, det er like dyrt å dra til Trondheim på kino også, tror nok det er flere enn 55 personer som gjør det. Cato Næss

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse