Besøkstall

131 305 denne måneden

14 945 765 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ekspertenes forslag: Høyt hotell ved Gammelosen

Sirkustomta_009_1.jpgTenk deg et høyt hotell som landemerke for Orkanger på tivolitomta (bildet) mellom Idrettsparken og Gammelosen. Nei, det er ingen spøk. Det er et dønn seriøst innspill fra ekspertene i konsulentselskapet Asplan Viak.  Hotellet er en del av "drømmen" konsulentene la fram på oppdrag fra kommunens  visjonsutvalg 26.august.

Visjonsutvalget består av to politikere, med varaordfører Oddbjørn Bang som leder, og en rekke representanter for frivillige lag og foreninger - deriblant Orkanger Vel. Utvalget skal lage en visjon, en langsiktig plan, for utvikling av Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen.

Visjonsutvalget har i løpet av våren og sommeren laget en liste over aktuelle tiltak i området. Det omfatter alt fra skotthyllbane og skatepark til tribuneanlegg, friidrettsbane, klatrehall og innendørs fotballarena.

Utvalget er åpent for at næringslivet må inn i området hvis vi skal klare å finansiere så dyre tiltak. Som et ledd i det videre arbeidet ba vi konsulentselskapet Asplan Viak lage en skisse - en framtidsvisjon - basert på ønskene våre. Asplan Viak ga oss en spennende kveld og mange aha-opplevelser.

Her er noen av innspillene til selskapet:

* Bygg et høyt hotell på tivolitomta. Orkdal trenger hotellsenger. Orkanger trenger et landemerke. Og Idrettsparken, hallen og Gammelosen trenger samspill med privat næringsliv for å finansiere videre utvikling av idrett og friluftsliv i området.

Sirkustomta_006_1.jpg* Lag et torg mellom hotellet og Orklahallen (bildet). Det vil virke samlende på aktiviteten i Idrettsparken og Gammelosen.

* Bygg et innendørs badeanlegg i eller ved hotellet.

* Legg til rette for flest mulig aktiviteter på vatnet i Gammelosen, og sørg for et samspill mellom Idrettsparken og Gammelosen.

* Konsulentene ser for seg roing og padling på Gammelosen. De mener det bør vurderes å bygge restaurant, muligens på østsida. Og de ønsker seg flere brygger som stikker ut i vatnet.

* Sett av plass til blant annet sandvolleyball og BMX (terrengsykkel) på vestsida av Gammelosen. Flytt stien ut mot vatnet.

* De har foreløpig laget to alternative disposisjoner av plassen i Idrettsparken. I begge forslag går mesteparten av arealene til fotball som i dag.

Sirkustomta_008_1.jpg* En mulighet er å legge en løpebane med tartandekke der balløkka ligger i dag (bildet). En annen idé er å gjøre slitebanen til hovedareana med tribuner. Men alt dette er på tankestadiet.

* Asplan Viak er opptatt av å gjøre Idrettsparken lettest mulig tilgjengelig for gående og syklende. De ser også for seg muligheten for å knytte sammen OTI-sentret og Orklahallen med ei innebygd bru over Tverradkomsten.

* Parkering vil de bruke tivolitomta til. Hotellet må bygges på søyler en etasje over bakken for å unngå skader ved springflo og flom. Dermed er det plass til biler under bygningen. Kanskje kan det bygges parkering under bakken i Idrettsparken.

Enkelte forslag er muligens mindre realistiske:

* Ekspertene mener Havneveien er en barrierre mellom Orkanger og sjøen. De ønsker den kort og godt fjernet.

* De ber oss også vurdere et anlegg for seiling på utsiden av brua i Gammelosen.

Asplan Viak skal nå justere skissene etter tilbakemeldinger fra visjonsutvalget. Deretter lager utvalget en egen rapport som legges fram for Orkdal kommune. Arbeidet fortsetter blant annet i regi av prosjektet "Orkdal mot 2040". Både dette prosjektet og visjonsutvalget kan du lese mer om i nyhetsarkivet vårt.

Vi kommer til å legge ut enda en sak om Asplan Viak og deres vurdering av mulighetene i Idrettsparken og Gammelosen. Selskapet jobber med idrettsanlegg over hele landet, men har knapt sett maken til potensial noe sted.

 

 

 

Publisert 29.08.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse