Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Tomme lokaler og brakkmark på Grønøra industriområde

gr__n7.jpg

Gryttings tidigere produksjonsbygg på Grønøra står ubrukt. Det er omgitt av ei svær, ubebygd tomt, prærietomt. Bildet er ett av mange eksempler på hvorfor Orkdal kommune ikke får omregulere mer åkerland til industri. Statlige myndigheter krever bedre utnyttelse av industriarealene som allerede er opparbeidet og solgt.

Orkdal kommune ønsker å omregulere Erik Morten Garbergs åkre mellom Orkla og Washington Mills (Exolon) til industri. Området måler 350 dekar, og betyr en kraftig utvidelse av Grønøra Vest. Der er det fullt hvis Fesil Sunergy blir virkelighet.

Men Fylkesmannen sier nei fordi det er sløst med verdifulle arealer på Grønøra. Nå skal sløsingen kartlegges. Kommunen må utrede mulighetene for fortetting og bedre bruk av tomtene.

Pålegget er et kraftig signal om å husholdere bedre med knappe næringsarealer. Dyrkajord kan ikke lenger tas i bruk samtidig som tomme bygg og tomme tomter ligger strødd rundt omkring på Grønøra.

Bildet under viser ett av spøkelseshusene. Høyt ugras foran inngangsdøra forteller om lang tids mangel på besøk.

gr__n5.jpg

Enorme flater omgir mange av industrilokalene også sentralt på Grønøra (bildet under). Samtidig bygges det i randsonen ut mot friområdene langs elva.

gr__n2.jpg

Pilkington glass har vært på Grønøra lenge, riktignok med andre navn. Nå er det kanskje på tide å plukke fram ryddesaga før bygget gror ned (bildet under):

gr__n8.jpg

Men noen har det trangt. Hos Veolia Miljø Metall AS får begrepet bilkø ny mening:

gr__n12.jpg

Orkdal malerforretning har flyttet FRA Grønøra til Orkdalsveien. Det gamle lokalet deres ligger til venstre ute på det prærielandskapet som preger deler av Grønøra:

gr__n4.jpg
Interkommunal Arealplan (IKAP) for Trondheimsregionen fastslår at Grønøra er det klart beste ledige arealet i nærheten av havn i regionen. Men dårlig utnyttelse av det eksisterende arealet gjør altså at en utvidelse må legges på is.
Til slutt litt av det svære Grønøra1-bygget. Der skal politikerne snart behandle søknader om dispensasjon for utleie til andre formål enn hva den nye arealplanen tillater:

DSC_0001.jpg

 

Publisert 29.07.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Pesslei 01.08.2010 02:42
Hvorfor styres ikke denne kommunen av E.Prestmo? Han vet jo uansett bedre enn alle!! Makan til fyr! En som har altfor mye å si om ingenting!

Det e jo dwet som e målet! 03.08.2010 08:48
Så bærre glæ dæ!

Clint E. 30.07.2010 13:38
"Prærielandskap" er egentlig et bra begrep for hvordan hele området bør "angripes", nemlig på samme måte som nybyggere fikk land da de vandret ut på prærien i USA for stifte bo. Del opp hele området i ruter av ulike størrelser, saner evt. bygg som er i veien (som det gammel Østblokk-lignende gamle Grytting-bygget), og gi de som kjøper tomt et ansvar for å la det se anstendig ut også utomhusmessig. Hadde også vært ønskelig om ulike bygg i størst mulig grad hadde vært likt plassert slik at det haddde fra lufta sett mer ut som et boligfelt, enn slik som i dag der det ser ut som om Vår Herre har mistet en håndfull sukkerbiter over området.

Grytting bygget er ikke noe problem! 30.07.2010 14:07
Det er bygget som Grønøra 1, i seksjoner. Grønøra 1 var tidligere et digert Rema-bygg i Trondheim og ble demontert av de som opprinnelig bygget det her, og gjenrteist og modernisert og oppdatert når det gjelder VVS og energiøkonomisering, det er et av de beste byggene i dalen i så måte! Samme kan man gjøre med Gryttingbygget, Vianor og byggene som ligger like ved E 39, det er bare å ta kontakt med Hiltula, han fixer jobben raskt og effektiv og har erfaring med akkurat slike ting! ErikP

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse