Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Slår ned på skammens bygninger

Middelskolen_1.JPGOrkdal kommune legger seg nå på en hardere linje overfor eiere som lar viktige bygg forfalle på Orkanger. Det er allerede varslet tvangsbøter på 20 000 kroner i måneden for den halvferdige muren til Skjølberg Eiendom i Orkdalsveien (se egen sak). Eierne av "Middelskolen" i Dordigata 11 (bildet) ligger an til å få en bot på hele 400 000 fra 1.oktober.

Dette går fram av et svarbrev fra kommunen til Orkanger Vel.

Den verneverdige "Middelskolen" står og råtner som tilholdssted for hjemløse katter i stedet for å huse mennesker. Bygningen har vært en plage for naboene og en skamplett for Orkanger i en årrekke.

Nåværende og tidligere styreleder i eierselskapet Arto AS (Arild og Tore Bye), har stort sett unnlatt å svare på henvendelser fra Orkdal kommune.

Denne tause linjen har de fulgt også etter at det kom pålegg og varsel om tvangsmulkt tidligere i år. Fristen for å rette opp de verste skavankene på bygningen er satt til 1.oktober. Pålegget har samme virkning som en rettskraftig dom.

topp_bilde2_1.jpgFjordgata 33 har vært et stridstema i en årrekke. Bygningen ligger i den kanskje kulturhistorisk viktigste husrekka på Orkanger (bildet). Her har eier innledet et samarbeid med kommunen. Uthuset i bakgården er revet. Det er gitt tillatelse til utvendige arbeider på hovedhuset. Disse skal være ferdige innen 1.oktober.

Byggegropa ved Hov gård får ikke stå som et skjemmende hull lenger enn til 6.november. Eier Martin Tangen Gudmundsen har fått skriftlig beskjed om dette fra kommunen. Tangen Gudmundsen skulle bygge en tomannsbolig på stedet for tre år siden. Bare et hull i bakken, noen byggematerialer og en sementblander står igjen etter investoren.

Orkanger brannstasjon er også eid av Tangen Gudmundsen. Bygningen forfaller. Borettslaget i Blåsmo-blokka ville kjøpe huset av kommunen for å utvikle eiendommen, men Martin Tangen Gudmundsen bød over. Siden har ingen ting annet skjedd enn at murpussen flasser og ugraset gror. Orkdal kommune griper foreløpig ikke inn fordi huset ikke representerer noen fare.

Blåsmo-bygget (tidligere Hell bil) er enda ett av Tangen Gudmundsens investeringsobjekter. Orkanger Vel har gitt uttrykk for bekymring overfor kommunen med tanke på at også denne sentrale eiendommen kan bli stående tom. Kommunen viser foreløpig til at bygget verken er til fare for omgivelsene eller i vesentlig forfall.

Boliger_juli08_006_1.jpgOrkanger stasjon (ved Thamshavnbanen) er fredet. Det skulle innredes leligheter der. Istedet står praktbygget tomt og med mange sår etter hærverk - delvis skjult bak viltvoksende skog. Eier er i dialog med fylkeskonservatoren, skriver Orkdal kommune. Det ble gitt rammetilatelse til ombygging i 2006. Denne gjelder fram til april 2009.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 26.08.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse