Besøkstall

99 437 denne måneden

15 739 618 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Solplasser og rullestolbane blir forsinket

Orkanger_Vel_Model.jpg_.fasader_nord_1.jpg

Det planlagte tilbudet til funksjonshemmede i Gammelosen blir ikke ferdig i sommer - om det i det hele tatt blir noe av. Kommunen krever politisk behandling fordi en levegg kommer nærmere gang- og sykkelbanen enn to meter. Og politikerne i hovedutvalget møtes ikke før 25.august.
Orkdal kommune ønsker også en flatere rullestolbane enn prosjektert. Men Orkanger Vel har ikke ressurser til å endre terrenget.

Vi mener dessuten at rullestolbanen er prosjektert flatere enn kravet i forskriftene.

I et brev til Orkdal kommune advarer velforeninga mot at kommunen gjør det beste til det godes fiende. Det vil si at kravene til utforming er så strenge at vi må droppe hele prosjektet.

                                En gave til kommuen

Anlegget var tenkt som en gave til publikum og kommunen, og skal etter planen ikke koste Orkdal kommune ei krone. I et brev til ordfører Gunnar H. Lysholm foreslår velforeninga at kommunen kan ta over ansvaret for prosjektet, mot at Orkanger Vel fortsatt går inn med penger og dugnadsinnsats. Det har foreløpig ikke kommet noen reaksjon.

Lignende problemer med etablering av skateboardpark ved Idrettsparken understreker et problem velforeninga har tatt opp flere ganger: Mangelen på tydelig ansvar for Idrettsparken og Gammelosen i Orkdal kommune. Uten et parkvesen blir eierfølelsen for svak.

Ansvaret pulveriserers og frivillige behandles som en hvilken som helst privat eller profesjonell byggherre når vi prøver å utvikle kommunens egen eiendom.

                             Hjelp i stedet for krav

Formelt sett har administrasjonen i Orkdal kommune sitt på det tørre. Spørsmålet er om både administrasjonen og den politiske ledelsen bør opptre mer aktivt for å yte hjelp og finne praktiske løsninger raskt når det er snakk om dugnadstiltak for kommunen på kommunens eiendom.

Vi har nå vært gjennom en runde med nabovarsler oppe på Strandveien etter pålegg fra kommunen. Prosjektet er vurdert av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, som hadde mindre merknader vi lovte skriftlig å imøtekomme. Men da alt så ut til å være greit protesterte tekniske tjenester i kommunen mot leveggen. Og plan og forvaltning synes fortsatt rullestolbanen blir for bratt.

(Hvordan skal folk forresten kjøre rullestol i terrenget i Knyken??)

25.august kan det hende politikerne godkjenner en levegg mindre enn to meter fra gang- og sykkelbanen ved Havneveien, og alle andre deler av anlegget. I så fall er det mulig vi rekker å bygge i høst.

                                   Brua mye trangere

Rett bortenfor den planlagte leveggen ligger for øvrig brua der rekkverkene gjør gang- og sykkelbanen langt smalere enn den blir ved en eventuell levegg.

Orkanger Vel har vedtatt å bevilge penger til prosjektet. Orkdal Sanitetsforening og Stiftelsen Helse og Rehabilitering (Extra-midler) behandler søknader om støtte i høst.

Prosjektet består av tre elementer:
* En rullestolbane i betong fra turstien helt ut i sjøen med stigning 1:24.
* En sørvendt tribune i dagens steinfylling (til høyre på  bildet under).
* Asfalt mellom p-plass, handikaptoalett og rullestolbane.
Hans Kringstad

plask6.jpg

 

Publisert 25.07.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ikke UFO 26.07.2010 08:53
Men OBO!! Uidentifisert Billed Objekt. Det er det det som regel er.... he he

uforståelig 26.07.2010 08:11
En skandale hvis kommunen ikke greier å sluttføre dette prosjektet.Alt er jo lagt i hendene deres.

PT 25.07.2010 23:53
Droppe hele prosjektet! Dropp det i fanget på de som i utganspunktet skulle ha lagt det til rette. Så får vi se om det er plass i skuffen for gode ideer.

Enig med PT! 26.07.2010 10:49
Når man møter det motsatte av velvilje, bør faktisk Orkanger Vel trekke dette tilbudet tilbake og ikke bruke mere penger på det. kall inn pressen lag pressekonferanse og forklar hvorfor det ble slik, heng gjerne bjella på de ansvarlige, referer navn på saksbehandlere og hvem som sitter med ansvaret. Så får vi se, tipper det dukker opp forslag om noe lignende ved.... FORVEBRUA!! ErikP

har du pixelfeil i kameraet Hans? 25.07.2010 21:56
eller er det mot formodning et fly som kommer inn fjorden? Pixelfeil (døde pixler på kamerabrikken) ser slik ut, en flekk, krysset lager beliiedbehandlingsbrikken etterpå, før den viser fram resultatet.... DEt ser ut til at jeg har en kandidat for enda et kamera til museet vårt! :-) ErikP

Hans K. 25.07.2010 22:43
Det er bare en UFO. Dessuten er det ikke mitt bilde :)

N.I.H. 25.07.2010 21:51
Lider administrasjonen i Orkdal Kommune av det kjente syndrom : NOT INVENTED HERE? Denne geniale løsningen er jo så gliterende enkel, så billig og ikke minst det er DET vi vil ha, at det er en skam at de ikkehar klekket den ut selv, som en gave til befolkningen. Men DET har de altså ikke. Så derfor gjelder det å produsere unnskyldninger for ikke å gjøre noe? I denne saken er det rimelig å avkreve et svar fra de som har skrevet saksfremlegget, har de FULLSTENDIG misforstått hvorfor vi har gitt dem brød i munnen? Har de glemt hvem det er som er deres arbeidsgiver? De skal være våre velvillige tjenere, ikke politifolk med stopp-spake! Erik Prestmo (sign.)

Interessert utflytter 26.07.2010 09:58
Det er bra med engasjement Erik P. Men du må vokte deg vel for ikke å ødelegge velforeningens fine sider ved å kverulere dine meninger i alle de gode saker de bringer frem. Anbefaler at du balanserer dine innlegg bedre og reduserer antallet en del. For oss som er interessert er ikke dine innlegg seriøse.

Du bor ikke her? 26.07.2010 13:21
Da er det greit med et avslappet forhold. Du skulle ha bitt tennene sammen og holdt ut! "seriøst" er et dekke for uenighet det. Og det er greit, det er lov å ha andre meninger. Men si det da for svarte! Erik

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse