Besøkstall

96 772 denne måneden

13 343 324 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Prøvesak for politikerne i august

Orkdalsveien_004_2.jpg

Kommunestyret vedtok arealdelen til Orkdal 2040 23.juni. Allerede 25.august kan planen bli utvannet.
Da behandler politikerne trolig to søknader om dispensasjon fra eierne av utleiebygget Grønøra 1. Investorene ønsker både kursvirksomhet og nytt utsalg av dekk på industriområdet. Begge deler er i strid med planen.

Det digre bygget har skapt en god del hodepine for folkevalgte i Orkdal kommune. Det ligger på et område regulert til industri, men likevel nær OTI-sentret og annen handel.

Flertallet i hovedutvalg for forvaltning tillot i 2008 baderomsbutikken Comfort i bygget - åpenbart i strid med reguleringsplanen.

Utvalgleder Rasmus Skålholt og de andre politikerne har aldri villet forklare stemmegivinga for velgere og skattytere. Begrunnelsen i vedtaket antyder bare noe om frykt for forskjellsbehandling.

Og det er riktig at kommunen tidligere har latt det gli ut med etableringer som ikke er industri på industriområdet.

Dette var faktisk en av årsakene til den kostbare Orkdal 2040-planen. Den skal gi en langsiktig og tydelig plan som alle respekterer mht bruk av arealer.

Grønøra 1-bygget blir den første prøvesteinen på styringsvilje, fordelt på to saker:

1. Kurs: I vår søkte eierne om tillatelse til å starte kursvirksomhet i bygget, der lokaler står tomme. Rådmannen advarte på det strerkeste å si ja. I stedet for å si nei, valgte politikerne å utsette saken til etter det endelige 2040-vedtaket.

2. Dekkutsalg: Nå har eierne sendt brev til kommunen for å forsikre seg om at dekkbutikken/verkstedet Dekk1 kan få leie. Men svaret fra administrasjonen er krystallklart:

Utsalg av dekk er IKKE i tråd med reguleringsplanen. Det vil kreve dispensasjon fra politikerne.

Grønøra 1 argumenterer med at selskapet Overaae allerede selger dekk i nabobygget.

Men: Det er vedtatt at Orkdal 2040-planen betyr et nytt regime og ny praksis. Man skal ikke kunne kreve lik behandling med gammel praksis.

Derimot vil en dispensasjon nå trolig åpne for flere søknader om å få drive salg på industriområdene også i framtida. Utleie til handel øker inntektene og dermed verdien på eiendommene.

Bestemmelsene til Orkdal 2040 er svært strenge. Om Grønøra heter det:
"Området kan bebygges med bebyggelse for lettere industri, håndverk, verksted, lager og transportvirksomhet. Kontor knyttet til egen virksomhet tillates. Virksomheter med mye publikumsbesøk tillates ikke. Det tillates ikke handel/salgsvirksomhet rettet mot publikum."

Dette er vedtatt av politikere som nå skal behandle søknader om unntak.

Orkdal kommune og politikerne har forpliktet seg til å reservere indistriområdet nettopp for industri. Det er knapphet på industriarealer.

 

Publisert 22.07.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 26.07.2010 17:00
sakens kjerne her må vel være at kommunen har brukt atskillige skattekroner på langtidsplanlegging, planen er vedtatt,om enn åpen i alle ender; da forventer vel innyggerne og skattebetalerne at den blir fulgt.Skal en følge en plan må en holde seg til den, skal en endre praksis og stramme inn kreves det noen nei det kan vi ikke godkjenne, elementert i grunnen. s

Netopp det! 29.07.2010 14:19
Det finnes ingen bindende reguleringsplan, den er som du sier, åpen i alle ender. Derfor blir det unntak og derfor må man finne praktiske løsninger. Nå har jeg observert dette bygget og den "store publikums-tilstrømningen" i over ett år. Så vidt jeg kan se, driver man her og pisker en dau hest. Her har man funbnet et bra kompromiss, mellom det ideelle og det praktiske. Comfortbutikken medfører ikke stor trafikk, fordi de tjener penger på noe annet enn å selge såpe. En dekkbutikk blir omtrent det sammen, jeg kjøper ikke dekk hvert år en gang! Og evt undervisning vil si 20 - 30 mennesker til og deretter fra noen timer etter. Det er så lite trafikk at det minner om Orkdalsveien - "handelsgata vår" etter klokka 5 en hverdag i mars! ErikP

Huff og huff 24.07.2010 13:41
Jeg har litt peiling på hva det vil si å blande sammen saker som skal og ikke skal være på en og samme plass. For et par-tre år siden, mens helsa holdt, var jeg innvolvert i Ungdomsklubben. Mens vi var der, flyttet en eller annen institusjon inn og brukte lokalene på dagtid. Raskt satte forfall inn, raskt ble rom omdisponert og avstengt til "lærarrom" og raskt ble klubben liksom kårfolk i egne lokaler. Enkelte ser kanskje annerledes på det, men jeg våger allikevel påstanden : å få voksenopplæringa, som i dag vil sin innvandrere ene og alene, inn i Hallen vil være et gigantisk mistak. Andre kan mene hva de vil, jeg er redd for at jeg kommer til å sitte igjen på valplassen å si "Hva var det jeg sa?" Plasser dette heller i andre etasje i Grønnøra 1 (der har jeg lagt vekk referansen til et firma som er uskyldig i kalamitetene også!). Alle må skjønne og forstå at andre etasje i et industribygg ikke egner seg særlig for produksjon, hverken lettindustri eller tyngre saker. Det er noe som heter logistikk, det betyr at det skal være raskt og enkelt tilgang for varer og annet - blant annet. Det er det vanskelig å få til i fleretasjers bygg, det er derfor at det gamle industriomnrådet langs Akerselva i Oslo er fraflyttet, fyrstykkfabrikken er nedlagt eller flyttet til en plass en kommer til med trailer. I stedet flyttet et firma jeg jobbet for inn der. Vi drev med privat undervisning, det var noen hundre mennsker som kom to ganger om dagen og dro fire timer senere, ikke akkurat noen katastrofe for Grønnøra 1 heller, om vi fikk til noe slikt. Selv om et par-tre nye hundre innvandrere om dagen etter manges mening ville være vel så ille som å flytte sentrum! ErikP

Hans K 24.07.2010 19:56
Er heltenig med deg i hvert fall i en ting: At "alle må skjønne og forstå at andre etasje i et industribygg ikke egner seg særlig for produksjon." Nettopp. Og hva var da poenget med å bygge et digert bygg i to etasjer på industriområdet? Tomta var faktisk regulert til industri, selv om kommunen riktignok - bevisst eller ubevisst- har latt annen virksomhet etablere seg på Grønøra. Det er denne utglidninga Orkdal 2040 skal stoppe.

Prosess 25.07.2010 02:06
fjern gulvet...

Atle Olav Sognli 24.07.2010 12:04
Som kjent så har Orkdal kommune nettopp behandlet en ny arealplan. Og tar jeg ikke feil så er den faktisk juridisk binende og overprøver tidligere planerdokumenter, som var i strid med den nye arealplan. Tankegangen i den nye planen er at vi politikerne (hovedskalig det borgelige flertallet), skal bli mer konsekvente til hva vi sier ja til. Nå har vi strenge kriterer til hva som skal tillates på Grønøra, og det ville være rart om vi politikere (hovedsaklig det borgelige flertallet), skal med første mulighet gi disp ifra den planen.

Mange \"bindende reguleringsplaner\"! 25.07.2010 13:59
Siden 1945 har det vært haugevis av reguleringsplaner både for Orkanger og Orkdal. Feks var det en "bindene reguleringsplan" som sa at Domus skulle bygges der Gråstensgate ligger i dag. "Intet er mere som skrift i sand enn polititikernes løfter", sa dikteren Rudolf Nilsen på 1920-tallet, det er nok fortsatt sant, Atle Olav! En reguleringsplan gjelder inntil man får en ny, sjelden eller aldri blir en reguleringsplan iverksatt, i hvert fall fullt og helt, det må bestandig tilpasses det virkelige liv. Det er for seint med dette bygget. Det ligger der, det har 2 etasjer og det er halvtomt. Hva vil vi med det? Det er bedre å lete etter noe fornuftig å bruke det til. Etter min ringe forstand er det *lurt* å se på undervisningsformål. Man kunne kjøpe hele bygget og flytte skoler dit. Ungdomsskolen på Orkanger er feil planlagt og for liten, den er allerede totalt ombygget etter å ha blitt bygget NY for bare 6 år siden. Men den er bare i en eatsje og tomta er for liten til utvidelser. Vi planlegger nå (planlegge er vel drøyt sagt i kommunal sammenheng i Orkdal - man snakker løselig om det!) at det skal komme 5000 nye innbyggere til kommunen i løpet av noen år. Dersom de kommer blir de flere barn på skolen. DERFOR kan det være lurt å se på dette bygget som en ressurs. Og ser man på skoleformål har private aktører kortere reaksjonstid enn fylke, stat og kommune. Fremtiden kommer til å gi eksempler på samarbeid mellom offentlig skole og private aktører, kanskje spesielt yrkesrettet, så fort som utviklingen går. Da kan det være fint å tillate undervisning her til å begynne med, som en start. Hele bygget som skole, eller store deler av bygget som skole, må sees i et langt perspektiv. Jeg har inntrykk av at folk, innklusive vår Atle Olav, SNAKKER om Orkdal 2040, men har bare perspektiv ut denne perioden og halve neste. DET er ikke akkurat planlegging i et samfunnsperspektiv! Erik Prestmo (sign)

Hans K. 24.07.2010 10:50
Til Erik Prestmo som nå vil ha skole i hele Grønøra1-bygget på 5500 kvm: Ja, kanskje det vil være en løsning om 10-15 år. Hvem vet? Men akkurat nå skal fylket dessverre investere i ny vg skole på Follo, noe Orkanger Vel har argumentert sterkt imot etter beste evne. Og 23.juni vedtok et enstemmig kommunestyre at Grønøra er industriområde. Denne arealplanen gjelder i 12 år, men skal opp til vurdering igjen om fire år. Bare voksenopplæringa har akutt behov for nye lokaler i dag. De kan komme til å fortsette på Rømme Øvre, men også i lokaler som tilpasses i forbindelse med utbygginga av Orklahallen. Og Orklahallen trenger absolutt leieinntektene. Kjernen i hele dennediskusjonen er etter mitt syn følgende: Enkeltsaker (som sikkert er viktige for den enkelte investor) må ikkelener få styre samfunnsutviklinga. En serie enkeltsaker har sørget for oppløsning av Orkanger sentrum. Hver for seg virker de bagatellmesige, men summen og smitteeffekten er veldig skadelig. Industritomterettutenfor den røde streken er mye billigere enn forretningstomter rett innenfor den røde streken. Det er smart for en investor å investere rett utenfor streken hvis politikerne bøyer av og åpner for handel der. Det var denne typen kortsynt politikk Orkdal 2040 skulle stoppe.

Grønnøra 1 bygget 23.07.2010 23:33
Det ville være en god ide å få inn undervisning i bygget. Et samspill mellom private aktører og offentlige må kunne begynne et sted. Industrien her etterlyser faglig rettet undervisning, og ønsker heller en skole her på Orkanger i nær kontakt med industrien, enn på Løkken. Bygget er på 5500 kvm. HELE bygget kunne disponeres til skole, sett over tid, og man kunne begynne med privatskole, og åpne for samarbeid etter hvert. Om vi setter av 500 kvadrat til kontor og administrasjon, og forutsetter ca 4 kvadrat pr elev, er det antakelig plass til 1250 elever i bygget! DET ville vært noe det! Og det ville samtidig redde både Idrettsparken, Orklahallen, tomta mot Sponplaten som det ble kompromisset på nettopp og frigi Follo til et nydelig boligområde for Stor-Orkanger! Sett i sammenheng med svømmehall og flomålsbasseng ved Tivolitomta ville vi få et helt unikt område, det ville bli helt suverent! Synd man ikke leter etter muligheter, i stedet for bare å se etter snubletråder for hverandre, både innefor politikken, og på "vår" side! Erik Prestmo (sign)

Hans Kringstad 23.07.2010 19:33
Til Erik P. Du spør om hva som er fakta. To eksempler på fakta: 1. Rishaug Eiendom i Trondheim eier 75 prosent av aksjene i bygget. Tror du Rishaug-gruppen går konk pga nei til en dekkbutikk? 2. Bestemmelsene i den juridisk bindende planen sier at følgende tillates på Grønøra: "lettere industri, håndverk, verksted, lager og transportvirksomhet." Altså ikke bare industri. 3. Investorene visste hva slags bestemmelser som gjaldt. De er ikke amatører. Men det er lov å prøve seg. Dessverre har en serie enkeltsaker av typen Comfort de siste 30 årene undergravd alle planer og en sunn utvikling av sentrum på Orkanger. En dekkforhandler alene er ingen krise. Men da er døra åpnet for videre utvatning av Grønøra som industriområde og sprdning av sentrum, jfr kravet om likebehandling. Erik Prestmo argumenterer nå nøyaktig som de politikerne han ellers kritiserer. Til "tilhenger av Grønøra1bygget": Man kan da ikke skille mellom eksisterende bygg og nybygg. Det ligger mange tusen kvm eksisterende bygg på Grønøra som vil gi eierne større inntekter hvis kommunen bøyer av.

Tilhenger av Grønøra1bygget 23.07.2010 20:36
Tror ikke man skal være bekymret for at Rishaug-gruppen går konkurs pga deres investering i selskap som består av et bygg i Orkdalen. Men det er meget leit at Comfort har blitt nesten en syndebukk i Orkdal og føler egentlig litt synd på dem og håper ikke Deres omdømme har blitt svekket, mye omtale i lokalpresse mm bare på grunn av Deres beliggenhet. Det er jo ikke Deres feil. Videre så er det et poeng som ErikP skriver, man bør hilse nye virksomheter til Orkdalen velkommen og ikke motarbeide dem. Det er som oftest markedskreftene som vinner allikevel. Videre så er det som oftest inntekter som fører til den velstanden som vi som oftest får noe tilbake fra nemlig gjennom arbeidsplasser og skatteinntekter. Hva om man ser for seg et yrende liv i Grønøra1 bygget med kontorlokaler i andre etasje hvor det er aktivitet og hvor de som jobber der etter arbeidstid går gjennom idrettsparken og til orkdalsveien for å handle i butikkene der, benytte kafeer og kanskje gå på kino i et kulturhus? Det som teller er få til en bærekraftig utvikling som over tid gir gevinst tilbake iform av arbeidsplasser og skatteinntekter. Det at et selskap har inntekter betyr som regel at da brukes det mere også.

Hans K. 23.07.2010 23:07
Orkdal kommunestyre har enstemmig vedtatt en plan som sier at handel/salg ikke er tillatt på Grønøra. Administrasjonen i Orkdal har gitt Grønøra1 AS beskjed om at Dekkhandel er i strid med planen. Velstanden i Orkdal og en "bærekraftig utvikling" avhenger selvsagt ikke av at Dekk1 eller Comfort får etablere seg på industriområdet. Investorene har med åpne øyne satt opp et bygg i to etasjer på et industriområde. Comfort-kjeden har med åpne øyne bsluttet å leie lokaler der ute. Det er vel ikke synd i Comfort for det. Ei industritomt like utenfor den røde streken koster langt mindre enn ei forretnigstomt innenfor den røde streken. Derfor kan det være en smart forretningside å investere rett utenfor - og så gamble på at kommunen tillater handel. Men det innebærer en risiko for at kommunen bestemmer seg for å følge egne planer og vedtak.

Følg med i samfunnutviklingen! 23.07.2010 16:18
Det er ingen selvfølge at vi får industri i det hele tatt på Grønnøra! Politikerne kan i allefall ikke VEDTA det! Om dere ikke har fått det med dere : Norsk Hydro flagger ut aluminiumsproduksjonen til Arabia. Diskusjonen går NÅ om vi skal ha ferrolegering i Norge, eller om industrien heller skal tjene penger på å selge krafta til høysbydende. Blant annet vil det sikre oss mot å bygge høye, stygge master i Hardangerfjorden.... Industrien flytter til asia, metallurgisk flytter /har flyttet til Brazil. Det er ikke sikkert det blir noe solcelleindustri i Norge over hodet. Innstill dere på det postinustrielle samfunnet, først som sist. Og slutt å rope Ulv, ulv! dersom noen vil invcestere penger og starte virksomhet på Grønøra, bøær dere hilse det velkommen. Det verste som kan skje er at huseier i comfortbygget går konkurs, da kan de arbeidsplassene som er der i dag, men minimal trafikk, være tapt..... ErikP

Hans K 23.07.2010 16:47
Så nå mener du altså at den juridisk bindende arealplanen skal settes til side så snart noen vil investere? Tror du huseier går konkurs? Vet du i det hele tatt hvem huseier er? Og vil arbeidsplassene hos leietakerne forsvinne om eieren av bygget skulle konke? I all vennskapelighet: Sjekk noen fakta, og ikke ha så mange meninger at du møter deg selv i døra.

Tilhenger av Grønøra1bygget 23.07.2010 19:09
Når det gjelder fakta rundt den ene virksomheten det søkes om, nemlig kursvirksomheten så kan det jo nevnes at virksomheten som sendte forespørsel til Grønøra1 skal ha vært: Ja akkurat ORKDAL KOMMUNE selv. Bakgrunnen for dette er at de i dag SKRIKER etter andre egnede lokaler enn de som de disponerer idag. Jfr en leietaker i bygget skal Grønøra1-bygget inneha det siste innen teknologi vedr ventilsjon og klimaløsninger fra YIT, såkalt klimatak. Energikostnadene kunne også sammenlignes med det mest energisparende bygget i Trondheim. Bygget er tilkoblet fjernvarmeanlegget mmp oppvarming. Men det har jo ingen ting å si så lenge det ikke ligger i Orkdalsveien? Selv om det er vedtatt en reguleringsplan i Orkdal2040 burde det være forskjell mellom eksisterende bygg og nybygg. Her har man ikke ivaretatt dette.

Nåvel hva erfakta? 23.07.2010 17:07
Hva for slags industri vil DU plassere i andre etasje i dette bygget? Kan du NOE om logistikk? Og hva for slags industri vil du klemme nn i det vesle butikklokalet ved siden av Comfort-butikken? Jeg var der nede i dag og snakket med noen av de som holder til der. Det er sagt ayt man LEGGE OM bildekk, men ikke selge dekk der.... Om DU er av samme mening, er du ikke meningsberettiget, se deg litt om i verden, se hvordan salg og omlegging av bildekk FOREGÅR. Dersom man skal fortsette med en slik argumentasjon, møter man seg ikke selv i døra, for da er dørene stengt på forhånd og for lenge siden! ErikP

PTT 23.07.2010 12:32
2040 er vedtatt. For å styrke sentrum handler det om ikke å spre handelsvirksomhet videre. En gang må velgerne forvente at politikerne følger bestemmelsene rundt dette. En kan gjespe så mye man vil. Her handler det ikke om å si nei ti alt. Når en har sagt ja til alt i flere generasjoner med påfølgende tredelt og rasert sentrum, er det på tide å være bestemt og samlende.

Gjesp 22.07.2010 19:44
akkerat, dekk er dagligvare og kurs komnmer til å skape tilstrømming av titusener..... Gjesp, gjeeeesp. Sier du nei til alt, får du ikke til noenting.

Hans Kringstad 23.07.2010 12:43
Til gjesp: Orkdal 2040-arbeidet koster mange millioner. Poenget med planen er å lage et franmtidsrettet sentrum og få rett virksomhet på rett plass. Det handler ikke om å si nei til alt, men å si nei til annet enn industri på industriområdet. Det siste er nå ettertrykkelig vedtatt - samtidig som dispensasjonssøknadene strømmer inn.

Tilhenger av Grønøra1bygget 23.07.2010 19:50
Så du mener at omlegging av dekk IKKE er innenfor reguleringen som sier lettere industri, verksted og lager? Og kontor til egen virksomhet Kanskje det er egnede lokaler i Orkdalsveien for dette. Mener å ha sett at gamle blåsmobygget er ledig, men det er vel en grunn til at det er tomt også. Det er nok mange som mener at et omleggingsverksted for dekk er riktig plassert på Grønøra siden av en annen dekkbutikk som er der, nemlig Overaae. Dersom du har sett nærmere etter så står det visst "butikk" på døra der også. Var det noen som sa " den siste sovjetstat" ?

Hans K. 23.07.2010 23:18
Tror ikke omlegging av dekk er i strid med planen. Men salg er i strid med planen. Det har Grønøra1 fått skriftlig beskjed om av Orkdal kommune, og det er også åpenbart for den som leser bestemmelsene. Jeg vil tro at feks Bårdshaug Vest er riktig plassering for dekkhandel etter den nye planen. Men spør heller næringsavdelinga i kommunen. Reguleringsplaner er ikke noe man fant opp i Sovjetstaten. I Norge er de vedtatt etter demokratisk behandling der alle får komme til orde - inkludert investorer som vanligvis ønskeren "lønnsom" regulering og fritt marked akkurat der de selv har investert.

Neimen Hans! 23.07.2010 23:24
Nå er u ute og rir hobbyhester igjen! Det er ikke mulig - stavet IKKE MULIG - å drive forretning basert på "omlegging av dekk" om du definerer det som lett industri, uten å ha en liten butikk som SELGER DEKK! Det er ingen som har greidd å overleve av det du skisserer. Jeg tror du skal overlate til de som vil investere egne penger å definere forretningsdriften, og hilse nye velkommen, konkurranse er bra, bare spør tidligere sovjetere som levde uten i 70 år! Ellers er det andre muligheter i bygget, men det må jeg ta annen plass.

Hans K. 24.07.2010 10:39
Nei, jeg rir ikke hobbyhester. Jeg skjønner godt at det ikke går an å drive dekkomlegging uten samtidig å drive salg. Og salg/handel mot publikum er IKKE TILLATT på Grønøra, ifølge planen som ble enstemmig vedtatt 23.juni. Den ble vedtatt bla. som følge av tidligere feilgrep på Grønøra, der handel har sluppet inn bakdøra. Enig i at konkurranse er bra. Meni Norge må investorer følge spillereglene. I siviliserte samfunn blir de definert av fellesskapet (Storting, Regjering, kommunestyre osv). Slutt nå å gnåle om Sovjet. Hvis du mener hver enkelt investor skal bestemme spillereglene selv, så invester i stedet i Kongo eller i nettopp en av de tidligere Sovjet-republikkene. Men ta med noen dollar til dem som har makt. Tror faktisk Norge er mer forutsigbart for forretningsfolk.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse