Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Blåsmo-verkstedet blir boligområde

Bl__smo4.jpg

1. Det gamle Blåsmo-verkstedet - senere kjent som Toyota - blir nytt boligområde.
2. Et areal nedenfor nedre del av Geitastrandvegen settes av til hus for personer med særlige behov.
Det er to resultater av Orkdal 2040-arbeidet som har fått svært liten oppmerksomhet.

Investoren Martin Tangen Gudmundsen eier Blåsmo-anlegget. Det består av et tidligere verksted, noe som ligner en bilkirkegård, delvis tomme forretningslokaler i første etasje og leiligheter i andre og tredje.

I kommunedelplanen (del av Orkdal 2040) er det vedtatt å gjøre om fra forretning til bolig. Kommunen vil trolig kreve konsentrert bebyggelse. Dermed er det opp til Tangen Gudmundsen å satse. Han eier også den nedslitte, tidligere brannstasjonen i nabolaget.

Kommunens begrunnelse for å omregulere verkstedet til bolig er at eiendommen ligger for langt fra dagens sentrum til at det er naturlig med forretningsformål. Det er plass til mange boenheter på tomta - som ikke akkurat forskjønner Orkanger slik den ligger i dag (mer tekst under bildet).

Bl__smo2__2_.jpg

Sak 2:
Boliger for personer med særlige behov (prosjekt Endelig Heim) i Moan. Her har det vært litt tautrekking mellom partiene. Det ble til slutt satt av ei ganske stort tomt til formålet nedenfor de siste boligene på nordre side av Geitastrandvegen. Det blir rett ved der det er en innhegning for hester i dag (bildet).

Moan2.jpg

Detaljene finner du på kartet på denne linken. Her ser du også hvordan tomta mellom OTI og Sponplaten ble vedtatt delt i to. Halvparten nærmest OTI settes av til offentlig formål (feks skole). Halvparten mot Sponplaten settes av til industri. Mellom industrien og boligene for vanskeligstilte trekkes en grønn korridor. Den skal strekke seg fra Gjølme-brua til Idrettsparken. 

 

Publisert 20.07.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Hva er \"særlige behov\"? 25.07.2010 16:10
Endelig heim høres liksom ut som "endlsung" eller kirkegården???? ep

Håp 20.07.2010 23:19
Håper de kan klare å få til veisystem som tar hensyn til både den gamle Brannstasjonen, Prix, Blokka, Toyotatomta og det som evt kommer nedenfor. Den merkelige vanskapningen av en avkjørsel er IKKE noe som er planlagt, det bare ble slik i en tvangssituasjon! ep

Ørbøgg 20.07.2010 21:44
Dette må vel kunne sies å være en indrefilet av et tomtepmråde for mange boliger. Med tanke på den gode økonomien har, kunne det være en idé for kommunen og kjøpe tomta (selv om det nok må påregnes noe overpris) og få kommet igang prompte, i stedet for at tomta bare "ligger der" og stiger i verdi for dagens eier?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse