Besøkstall

103 803 denne måneden

15 638 130 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger-skolen blir tryggere

Sentrum_august08_004_1.jpgDet skal bli tryggere for elevene å gå på Orkanger barneskole. I sommer er Erik Aarviks gate asfaltert, og det er bygd fortau langs skolebygget. Nå vil kommunen også bygge fortau i Hovshagen (retning Hov gård). Dessuten kommer det en stor parkeringsplass i hagen til det tidligere tannlegekontoret. Derfor blir garasjen på bildet nå flyttet.

Det vil også bli satt opp gatelys i området, som lenge har vært preget av kaotiske trafikkforhold når foreldre kjører og henter barn med bil.

I tillegg er det ganske mye trafikk til og fra boligene i Hovshagen og på Hov.

Sentrum_august08_006_1.jpgFlere av trafikksikkerhetstiltakene er allerede gjennomført. På bildet ser du hvordan Erik Aarviks gate tar seg ut med asfalt og fortau. Der fortauet ligger har det vært vanlig å parkere, trass i forbudsskilt.

Ikke alt er positivt på Orkanger-skolene. Ungdomsskolen har i år kuttet ut svømming for niende-trinnet for å spare penger.

Skolen går for øvrig en spennende tid i møte. Blant annet blir det trolig en politisk kamp om kommunen skal satse på utbygging på Orkanger eller Evjen etter hvert som elevtallet øker. Det kan også komme på tale å gjøre kretsgrensene mer fleksible for å kunne flytte elever dit det er best plass. Det betyr i praksis større usikkerhet for barn på Bårdshaug-området med tanke på hvilken skole de skal gå på.

Til slutt et bilde som virkelig viser et stort framskritt på Orkanger barneskole - nemlig ballbingen på skolegården. Den blir flittig brukt.

Sentrum_august08_008_1.jpg

 

 

Publisert 24.08.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse