Besøkstall

94 800 denne måneden

13 142 271 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OTI-utbygging: Arbeidet har startet - på papiret

05042009250_2.jpg

23.juni opphevet politikerne i Orkdal byggestoppen. 30.juni satt eiere og ledere ved OTI-sentret i møte med representanter for Orkdal kommune. Tema: Utbygging av kjøpesentret.
To av spørsmålene som reiser seg er: 1. Om OTI må bygge parkeringhshus. 2. Om sentret må bidra til gang- og sykkelbane fra Gjølmebrua til Orklahallen.

Storebrand eier OTI-sentret. Planen er en tilnærmet fordobling av arealet - dvs å bygge på 12 000-15 000 kvadratmeter.

Orkdal kommune nektet OTI å bygge under byggestoppen fordi sentret har så stor betydning for sentrumsutviklinga. Resultatet ble uansett en plan som gir OTI og Amfi frie tøyler til å vokse videre - uten at planen inneholder tiltak for å  stimulere handelsgata.

Kommunestyrets flertall avviste et forslag fra Ap om at varehusene ikke får bygge ut før en del av Sæther/Rømme er utbygd.

Enkelte restriksjoner ble likevel lagt inn i planen for OTI og Amfi:

* Maksimum 25 prosent av tomtearealet kan brukes til bakkeparkering. Det kan bety krav om p-hus.

* Gang- og sykkelveg fra Gjølmebrua forbi sentret og fram til Tverradkomsten skal (trolig) bygges før OTI-sentret bygger ut. Dette er en såkalt rekkefølgebestemmelse som innebærer at OTI kan få valget mellom å bygge gangveien selv, eller å vente med å bygge ut sentret.

* Minimum ti prosent av tomta skal settes av til grøntareal.

Det skal lages en detaljplan som sikrer at utbygginga tar hensyn til gående, syklende og miljøet. Men hva dette vil si i praksis er i stor grad opp til det politiske flertallet. Dette flertallet vedtok i 2009 en visjon om å lage en kompakt bykjerne, før de i 2010 utvidet sentrumsområdet.

Det blir blant annet interessant å se hva slags parkeringsbestemmelser politikene tør å kreve.

Parkeringshus er dyrt. Kommunen har tidligere krevd 1100 p-plasser ved utbygging av sentret, mens OTI selv mente 600 var nok. Spørsmålet om parkering berører direkte Orklahallen og Idrettsparken, der antall p-plasser går ned når bane 3 og klatrehallen bygges ut.

OTI-sentret nyter i dag godt av aktivitetene i parken, hallen og Gammelosen, men er ingen aktiv medspiller i utvikling av området.

 

Publisert 13.07.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

lurer 16.07.2010 23:47
Litt rart akkurat dette. Mange mange andre plasser er det ofte det private næringsliv som går sammen med lag og foreninger for sammen å oppgradere lokalmiljøet, til det beste for alle. Oti som ligger litt i bakevja og er virkelig avhengig av at det skjer konstruktive ting rundt seg, har stort sett malt sin egen kake. Oti skulle absolutt ha vært med å bidratt i det meste av det som foregår rundt senteret.

berit gjølmesli 16.07.2010 20:47
Kjøpesenter kunne bli pålagt å bruke en viss sum av byggekostnadene eller omsetning til å gi noe igjen til området rundt seg.En estetisk skatt.Forøvrig Samme ordning som offentlige utbyggere må gjøre mht.kunst.

Never hepp! 17.07.2010 00:06
Det er borgerlig flertall i orkdal Berit, gjett hva de mener om et slikt forslag! Det står alle fritt å søke kontakt med OTI og eierne mtp sponsormidler, innklusive OIF og Orkanger Vel, men å forlange at de skal bygge ut Idrettsparken.... Nå har vi diskutert fannrems-modellen, ei god stund. Dvs finansieringen av utbyggingen av Orkdalsbanken Stadion. På Øra mener man at utbygging av Idrettsparken er en kommunal oppgave, politikerne mener det skal gjøres som på fannrem, med endel uklart politisk bakspill, tippemidler og sniking i køa for tippemidler, støtte fra Sanitetskvinnene og fra Næringslivet. Men da må man knytte forbindelser, politiske og med næringslivet. Men jeg tror jeg kan garantere at man år NULL ved å true med "estetisk skatt" på bare EN enkelt aktør, eller endog ved å kreve at de skal bidra i et offentlig rom som dette..... Man kan kreve av kommunen, men der må en stå i kø, og køa er altså tatt av OIF oppi Knyken for de neste 10 årene. Å skaffe seg midler fra næringslivet må gjøres på en annen måte..... ErikP

Hans Kringstad 14.07.2010 16:33
Jeg skriver ikke om åpningstidene. Det står at OTI-sentret "er ingen aktiv medspiller i utvikling av området" (parken, hallen, Gammelosen.) OTI-sentrets eiere har ubegrenset med ressurser samtidig som OTI tjener penger på at frivilliges innsats i området skaper aktivitet. Det hadde vært ønskelig at OTI-sentret selv bidro til å utvikle parken, hallen og Gammelosen både av egeninteresse og for å bygge goodwill ved å vise samfunnsinteresse. Slik er det på ingen måte i dag.

Aktiv medspiller i området? 14.07.2010 15:14
Sett på bakgrunn av omsetningen i OTI-kiosken på søndager, hva mener du med aktiv mnedspiller? Om du mener at OTI-sentret skal være åpent i helgene, åpent 24/7/365,24 så gjerne for meg! Men hvordan OTI-sentret skal være aktiv medspiller ellers har jeg vanskelig for å se. Dersom eierne har ønske om å investere penger i Orkdal, bør de da få lov til det? Det vil gi store ringvirkninger i byggeperioden og bidra til å sikre fremtiden for byen man drømmer om, det er umulig å tenke seg aktiviteten som finnes på OTI i dag på Sæther-Rømme. arealet er for lite allerede. Orkanger har vokst, det er for seint å skru klokka tilbake. Erik

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse