Besøkstall

17 965 denne måneden

109 553 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rapport: Orkdal sikrer ikke utviklingshemmede nok hjelp

Flyfoto_20140527_025.jpg

Orkdal kommune sikrer ikke utviklingshemmede over 18 år de tjenestene de har krav på. Loven er brutt og styringssystemet i kommunen har sviktet. Det slår Fylkesmannen fast i en tilsynsrapport.

Les mer

  • Annonse
  • Annonse
  • Annonse
  • Annonse
  • Annonse
  • Annonse
  • Annonse
  • Annonse
  • Annonse


St. Olav: Utreder å stenge Orkdal sjukehus hele sommeren

inngang.jpg

Ledelsen ved St. Olavs hospital utreder stenging av St. Olav Orkdal (Orkdal sjukehus) i åtte uker til sommeren. Ansatte skal i så fall delvis ta fellesferie og delvis arbeide i Trondheim.

1 kommentar


Les mer

Grønørbrua: Rådmannen feilinformerte politikerne

Vigorbrua8.jpg

Grønørbrua: Rådmannen (tekniske tjenester) avfeide et vedtak fra kommunestyret om å utrede ett kjørefelt og lysregulering av hensyn til myke trafikanter. Begrunnelsen var motvilje i Statens vegvesen. Men løsningen er aldri utredet, ifølge vegvesenet.

Les mer

Orkanger barneskole: Skolekjøkkenet er for urenslig

DSC_0001.JPG

Mattilsynet mener skolekjøkkenet ved Orkanger barneskole er så uhygienisk at det strider mot regelverket på flere punkter. Tilsynet krever utbedring innen neste skoleår. Orkdal kommune setter nå av 625 000 kr til å pusse opp etter flere år med klager.
Les mer

Flyktninger bak rattet - bedre å gå for skolebarn

DSC_0050.JPG

* Flyktninger som bussjåfører
* Bedre snarveier for skolebarn, feks fra Joplassen (bildet)
* Parkering med strøm, vann og tømming for bobiler
* Billigere kremasjon
Les mer

Orklaparken får gatelys også mot Orkanger/Råbygda

DSC_0008.JPG

Det politiske flertallet vil låne en million kroner for å få opp gatelys langs Orklaparken på strekningen mellom Gjølmebrua (hengbrua) og Grønørbrua (Vigorbrua).
I tillegg vil politikerne bygge den planlagte snarveien fra Gammelosen, gjennom Idrettsparken, forbi OTI og ut til Gjølmebrua.


Les mer

Orklahallen: Mye billigere for barn - men ikke gratis

DSC_0020.JPG

Flertallsgruppen vil ha samme pris for barn og unge i Orklahallen som i den fylkeskommunale Sondrehallen på Follo. Det betyr at leia går ned fra 277 til 165 kr per time for alle under 19 år. OIF håndball sparer ca 100 000 i året. Mindretallet ønsker gratis halleie.
Les mer

Budsjettet: Klart for svømmeanlegg og bedre Orkanger torg

Bad5.jpg

Budsjettlekkasjene fra flertallsgruppen sier at:
* Folkehelsesenter med badeanlegg i Idrettsparken skal stå ferdig i 2019. Anslått kostnad 310 mill. kr.
* Orkanger torg blir rustet opp for en million kroner neste år.

Les mer

[Arkiv for siden]
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse